Centrálny register zmlúv

Obec Horné Saliby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve - vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby - dohľad nad pracovnými podmienkami
INE/007/2023
100,00 € MJ-Health&Work s.r.o. Obec Horné Saliby
6. Jún 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu
BYT/016/2023
192,52 € Lavu Ľudovít Obec Horné Saliby
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu
ZOD/007/2023
800,00 € Kultúrny zväz mladých FIKUSZ Obec Horné Saliby
1. Jún 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu
BYT/015/2023
175,93 € Király Mário Obec Horné Saliby
31. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0014
18,00 € Obec Horné Saliby Jakubec Tibor Ing.
31. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0012
18,00 € Obec Horné Saliby Jakubec Tibor Ing.
31. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0013
18,00 € Obec Horné Saliby Jakubec Tibor Ing.
30. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0011
7,00 € Obec Horné Saliby Szabová Borbála
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZOD/005/2023
700,00 € ŠPORTOVÝ KLUB MILOVNÍKOV KONÍ Obec Horné Saliby
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZOD/006/2023
2 000,00 € MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ REPUBLIKE Obec Horné Saliby
23. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0010
18,00 € Obec Horné Saliby Szomolaiová Etela
23. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BYT/014/2023
981,96 € G-Medics, s.r.o. Obec Horné Saliby
23. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní technickej služby (Kamerový systém)
EXT/008/2023
9 941,52 € ByteComp, s.r.o. Obec Horné Saliby
17. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0009
7,00 € Obec Horné Saliby Šuran František
15. Máj 2023
Zmluva o dielo
DIE/004/2023
9 941,52 € ByteComp, s.r.o. Obec Horné Saliby
12. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BYT/013/2023
955,44 € CYRMA s.r.o. Obec Horné Saliby
12. Máj 2023
Zmluva o dielo
DIE/003/2023
36 449,77 € MOBI, s.r.o. Obec Horné Saliby
11. Máj 2023
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
EXT/006/2023
96,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Horné Saliby
11. Máj 2023
Licenčná zmluva na zverejňovanie nájomných zmlúv na portáli www.samospravaonline.sk z programu WinCITY cintorín
EXT/007/2023
96,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Horné Saliby
5. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č S081000068
EXT/005/2023
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Horné Saliby