Centrálny register zmlúv

Obec Horné Saliby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
INE/001/2024
0,00 € ELEKOS Organizácia zodpovednosti výrobcov Obec Horné Saliby
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZOD/014/2023
1 000,00 € Obec Horné Saliby Cirkevný zbor E.C.A.V. na Slovensku
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZOD/015/2023
1 000,00 € Rímskokatolicka cirkev, farnosť Horné Saliby Obec Horné Saliby
14. December 2023
Zmluva o prenájme pozemku
BYT/027/2023
14,13 € Bégerová Daniela Obec Horné Saliby
14. December 2023
Zmluva o prenájme pozemku
BYT/028/2023
3,82 € Bobor Dušan Obec Horné Saliby
14. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0033
18,00 € Obec Horné Saliby Gálová Timea
12. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0032
18,00 € Obec Horné Saliby Gyurcsyová Magdaléna
5. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BYT/025/2023
836,01 € Autoopravovňa Szabó György Obec Horné Saliby
5. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BYT/026/2023
849,21 € Autoopravovňa Szabó György Obec Horné Saliby
4. December 2023
Nájomná zmluva
BYT/023/2023
192,52 € Karkus Ľubomír Obec Horné Saliby
4. December 2023
Nájomná zmluva
BYT/024/2023
192,52 € Perleczky Franciska Obec Horné Saliby
4. December 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
INE/017/2023
900,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Horné Saliby
1. December 2023
Nájomná zmluva
BYT/022/2023
189,21 € Pavlusová Diana Obec Horné Saliby
30. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0031
7,00 € Obec Horné Saliby Mészárosová Mária
22. November 2023
Výpoveď nájomnej zmluvy
BYT/021/2023
0,00 € Vestium s.r.o. Obec Horné Saliby
15. November 2023
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3 písm. a) ods.4, ods.10, §26 ods.2 písm) g. a )dalších zákona č.417/2023
INE/016/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Galanta Obec Horné Saliby
14. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv
EXT/003/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Horné Saliby
9. November 2023
Nájomná zmluva
BYT/020/2023
175,93 € Kubovicsová Alica Obec Horné Saliby
2. November 2023
Nájomná zmluva
BYT/019/2023
175,93 € Szabóová Lýdia Obec Horné Saliby
11. Október 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
INE/015/2023
29 057,13 € Stredoeurópska nadácia - Középeurópai alapítvány Obec Horné Saliby