Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Dodatok č.2 k zmluve č. 9500000145 o združenej dodávke elektriny
6/2024
0,00 € V-Elektra Slovakia, a.s. Obec Miezgovce
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
8/2024
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Miezgovce
14. Jún 2024
Darovacia zmluva TJ Partizán Miezgovce
9/2024
500,00 € O voľnom čase o.z. Obec Miezgovce
27. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/76/2024
30,00 € Obec Miezgovce Soňa Buláková
27. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/100/2024
30,00 € Obec Miezgovce Soňa Buláková
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/21/2024
30,00 € Obec Miezgovce Jana Vajdáková
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/45/2024
30,00 € Obec Miezgovce Jana Vajdáková
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/137/2024
30,00 € Obec Miezgovce Jana Vajdáková
19. Apríl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
4/2024-1
0,00 € HYDROS Bánovce, spol. s r.o. Obec Miezgovce
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo
7/2024
7 976,26 € BANCE-STAV, spol. s r.o. Obec Miezgovce
25. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/30/2024
30,00 € Obec Miezgovce Martina Piešťanská
22. Marec 2024
Zmluva č. 1424 095 o poskytnutí dotácie
5/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Miezgovce
14. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/136/2024
30,00 € Obec Miezgovce Drahoslav Tlkanec
8. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/3/2024
30,00 € Obec Miezgovce Alžbeta Hrčková
4. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/10/2024
30,00 € Obec Miezgovce Jana Zachar
4. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/11/2024
30,00 € Obec Miezgovce Jana Zachar
20. Február 2024
Zmluva o dielo
4/2024
Doplnená
191 779,60 € HYDROS Bánovce, spol. s r.o. Obec Miezgovce
1. Február 2024
Zmluva č. 12/2024 o nakladaní s komunálnym odpadom
3/2024
0,00 € TEDOS, spol. s.r.o. Obec Miezgovce
12. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva
2/2024
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Miezgovce
5. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/98/2024
30,00 € Obec Miezgovce Marta Hudecová