Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o dielo
4/2024
191 779,60 € HYDROS Bánovce, spol. s r.o. Obec Miezgovce
1. Február 2024
Zmluva č. 12/2024 o nakladaní s komunálnym odpadom
3/2024
0,00 € TEDOS, spol. s.r.o. Obec Miezgovce
12. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva
2/2024
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Miezgovce
5. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/98/2024
30,00 € Obec Miezgovce Marta Hudecová
5. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/101/2024
30,00 € Obec Miezgovce Marta Hudecová
5. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/135/2024
30,00 € Obec Miezgovce Marta Hudecová
5. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/127/2024
30,00 € Obec Miezgovce Ján Ševčík
4. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/2/2024
30,00 € Obec Miezgovce Ľubomír Aujeský
4. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/3/2024
30,00 € Obec Miezgovce Ľubomír Aujeský
29. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Zmluva o spolupráci
0,00 € ELEKOS Obec Miezgovce
31. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/70/2023
0,00 € Obec Miezgovce Obec Miezgovce
31. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/49/2023
0,00 € Obec Miezgovce Mária Škvareninová
29. December 2023
Zmluva č. 230667 08 U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
23/2023
182 200,00 € Environmentálny fond Obec Miezgovce
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/464
24/2023
6 400,00 € Ministerstvo financií SR Obec Miezgovce
28. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/36/2023
30,00 € Obec Miezgovce Július Sečkár
28. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/1/2023
30,00 € Obec Miezgovce Štefan Škorec
28. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/43/2023
30,00 € Obec Miezgovce Štefan Škorec
22. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/9/2023
30,00 € Obec Miezgovce Monika Valková
18. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/40/2023
30,00 € Obec Miezgovce Julian Mikuš
18. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/139/2023
30,00 € Obec Miezgovce Lucia Krchlíková