Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/22/2023
30,00 € Obec Miezgovce Blažena Čížová
25. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/50/2023
30,00 € Obec Miezgovce Blažena Čížová
25. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/96/2023
30,00 € Obec Miezgovce Blažena Čížová
25. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/112/2023
30,00 € Obec Miezgovce Blažena Čížová
23. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/108/2023
30,00 € Obec Miezgovce Pavel Viktorín
23. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/77/2023
30,00 € Obec Miezgovce Vladimír Krchlík
22. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/24/2023
30,00 € Obec Miezgovce Jaroslav Mikuš
22. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/123/2023
30,00 € Obec Miezgovce Jaroslav Mikuš
22. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/124/2023
30,00 € Obec Miezgovce Jaroslav Mikuš
21. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/79/2023
30,00 € Obec Miezgovce Dalimír Šagát
21. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/93/2023
30,00 € Obec Miezgovce Dalimír Šagát
21. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/94/2023
30,00 € Obec Miezgovce Dalimír Šagát
21. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/1/2023
30,00 € Obec Miezgovce Dalimír Šagát
21. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/72/2023
30,00 € Obec Miezgovce Blažena Mikušová
21. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/57/2023
30,00 € Obec Miezgovce Zuzana Valachová
21. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/35/2023
30,00 € Obec Miezgovce Blažena Mikušová
21. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
21/2023
26,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Miezgovce
18. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/116/2023
30,00 € Obec Miezgovce Jozef Šimčík
16. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/16/2023
30,00 € Obec Miezgovce Adriana Šagátová
16. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/106/2023
30,00 € Obec Miezgovce Adriána Šagátová