Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o dielo
4/2024
Doplnená
191 779,60 € HYDROS Bánovce, spol. s r.o. Obec Miezgovce
29. December 2023
Zmluva č. 230667 08 U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
23/2023
182 200,00 € Environmentálny fond Obec Miezgovce
20. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070AFY2
10 252,80 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Miezgovce
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo
7/2024
7 976,26 € BANCE-STAV, spol. s r.o. Obec Miezgovce
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/464
24/2023
6 400,00 € Ministerstvo financií SR Obec Miezgovce
28. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
11/2023
2 600,00 € Ministerstvo investícií, regionáleho rozvoja a informatizácie SR Obec Miezgovce
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
12/2023
2 600,00 € Ministerstvo investícií, regionáleho rozvoja a informatizácie SR Obec Miezgovce
6. Máj 2022
Dohoda o splátkach
10/2022
2 500,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Miezgovce
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1/2023
2 000,00 € TJ Partizán Miezgovce Obec Miezgovce
29. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 01322/2022-PKZP-K/22.00
9/2022
1 781,43 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Obec Miezgovce
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
8/2022
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Miezgovce
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1423104
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Miezgovce
22. Marec 2024
Zmluva č. 1424 095 o poskytnutí dotácie
5/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Miezgovce
12. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Partizán Miezgovce na akciu Futbalový turnaj žiackych prípraviek
2022/0498
700,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Miezgovce
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/0499
13/2023
700,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Miezgovce
13. Október 2023
Zmluva č. 2023/0498 o poskytnutí dotácie
2023/0498
500,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Miezgovce
22. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie Oslavy 78. výročia SNP
2022/0440
400,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Miezgovce
25. November 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
304,80 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Miezgovce
24. Február 2023
Kúpna zmluva
2/2023
225,87 € Milan Sečanský, Miroslava Sečanská Obec Miezgovce
10. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania
3/2023
210,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Miezgovce