Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2022
Dohoda o úprave vzájomných práv a povinností
6/2022
0,00 € Ing. Ján Holička Obec Miezgovce
22. Apríl 2022
Dodatok č. 29 k nájomnej zmluve č. 10/07/2009
7/2022
0,00 € DE-S-PE s.r.o. Obec Miezgovce
20. Máj 2022
Zmluva o prevode VT
11/2022
0,00 € DEUS Obec Miezgovce
1. Júl 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-TN-VO-230-085/2022
KRHZ-TN-VO-230-085/2022
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Miezgovce
1. Júl 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení stravovania
Dodatok č.2
0,00 € Stredná odborná škola strojnícka Obec Miezgovce
15. Júl 2022
Dohoda o ukončení spolupráce
ZO/2021C13126-1
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Miezgovce
15. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2022TNP13126-3
Doplnená
0,00 € osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. Obec Miezgovce
22. Júl 2022
Dohoda o aktivácii UoZ
22/09/012/3
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Obec Miezgovce
22. Júl 2022
Dohoda o aktivácii UoZ §10
22/09/010/39
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Obec Miezgovce
21. Október 2022
Dohoda o aktivácii UoZ §12
22/09/012/18
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Obec Miezgovce
4. November 2022
Zmluva o spolupráci
21/2022
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice Obec Miezgovce
30. December 2022
Dodatok č. 30 k nájomnej zmluve č. 10/07/2009
Dodatok č.30 k nájomnej zmluve č.10/07/2009
0,00 € DE-S-PE s.r.o. Obec Miezgovce
3. Február 2023
Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení stravovania
Dodatok č.3
0,00 € Stredná odborná škola strojnícka Obec Miezgovce
14. Apríl 2023
Licenčná zmluva
4/2023
Doplnená
0,00 € 3 W Slovakia, s.r.o. Obec Miezgovce
14. Apríl 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov
5/2023
0,00 € 3 W Slovakia, s.r.o. Obec Miezgovce
5. Máj 2023
Zmuva o nakladaní s komunálnym odpadom
12/2023
0,00 € TEDOS, spol. s.r.o. Obec Miezgovce
19. Máj 2023
Zmluva o zriedení a používaní Klientskeho konta
9/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Miezgovce
30. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
10/2023
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Miezgovce
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
11419/2023
0,00 € NASES -Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Miezgovce
22. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20201913
0,00 € NASES -Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Miezgovce