Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/49/2023
0,00 € Obec Miezgovce Mária Škvareninová
29. December 2023
Zmluva č. 230667 08 U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
23/2023
182 200,00 € Environmentálny fond Obec Miezgovce
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/464
24/2023
6 400,00 € Ministerstvo financií SR Obec Miezgovce
28. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/36/2023
30,00 € Obec Miezgovce Július Sečkár
28. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/1/2023
30,00 € Obec Miezgovce Štefan Škorec
28. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/43/2023
30,00 € Obec Miezgovce Štefan Škorec
22. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/9/2023
30,00 € Obec Miezgovce Monika Valková
18. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/40/2023
30,00 € Obec Miezgovce Julian Mikuš
18. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/139/2023
30,00 € Obec Miezgovce Lucia Krchlíková
16. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/110/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ivan Šedivý
15. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/50/2023
30,00 € Obec Miezgovce Marián Bulík
13. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/48/2023
30,00 € Obec Miezgovce Eleonóra Bridziková
13. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/83/2023
30,00 € Obec Miezgovce Eleonóra Bridziková
13. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/84/2023
30,00 € Obec Miezgovce Eleonóra Bridziková
13. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/85/2023
30,00 € Obec Miezgovce Eleonóra Bridziková
12. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/131/2023
30,00 € Obec Miezgovce Emília Belancová
12. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/132/2023
30,00 € Obec Miezgovce Emília Belancová
12. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/67/2023
30,00 € Obec Miezgovce Anna Striežencová
12. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/14/2023
30,00 € Obec Miezgovce Striežencová Anna
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/26/2023
30,00 € Obec Miezgovce Viera Šagátová