Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 01322/2022-PKZP-K/22.00
9/2022
1 781,43 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Obec Miezgovce
22. Apríl 2022
Dohoda o úprave vzájomných práv a povinností
6/2022
0,00 € Ing. Ján Holička Obec Miezgovce
22. Apríl 2022
Dodatok č. 29 k nájomnej zmluve č. 10/07/2009
7/2022
0,00 € DE-S-PE s.r.o. Obec Miezgovce
1. Apríl 2022
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania
5/2022
150,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Miezgovce