Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/16/2023
30,00 € Obec Miezgovce Marián Šagát
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/17/2023
30,00 € Obec Miezgovce Marián Šagát
28. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/46/2023
30,00 € Obec Miezgovce Jozef Vrzoň
28. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/21/2023
30,00 € Obec Miezgovce Jozef Vrzoň
28. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/4/2023
30,00 € Obec Miezgovce Štefan Bezák
28. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/73/2023
30,00 € Obec Miezgovce Štefan Bezák
28. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/118/2023
30,00 € Obec Miezgovce Jitka Sečanská
23. Október 2023
Dodatok č. 31 k nájomnej zmluve č. 10/07/2009
17/2023
0,00 € DE-S-PE s.r.o. Obec Miezgovce
22. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/125/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ján Špalek
22. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/125/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ján Špalek
22. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/47/2023
30,00 € Obec Miezgovce Emil Pastorek
22. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/32/2023
30,00 € Obec Miezgovce Eleonóra Zemánková
22. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/37/2023
30,00 € Obec Miezgovce Eleonóra Zemánková
13. Október 2023
Zmluva č. 2023/0498 o poskytnutí dotácie
2023/0498
500,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Miezgovce
5. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/44/2023
30,00 € Obec Miezgovce Slavomír Lech
4. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/88/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ľudmila Viselková
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/133/2023
30,00 € Obec Miezgovce Anna Lechová
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/12/2023
30,00 € Obec Miezgovce Margita Krchlíková
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/13/2023
30,00 € Obec Miezgovce Margita Krchlíková
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/4/2023
30,00 € Obec Miezgovce Margita Krchlíková