Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/88/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ľudmila Viselková
30. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/120/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ľudmila Viselková
23. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/15/2023
30,00 € Obec Miezgovce Mária Masáre, Mgr.
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
11419/2023
0,00 € NASES -Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Miezgovce
22. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20201913
0,00 € NASES -Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Miezgovce
15. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/7/2023
30,00 € Obec Miezgovce Viera Mišíková
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/0499
13/2023
700,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Miezgovce
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
12/2023
2 600,00 € Ministerstvo investícií, regionáleho rozvoja a informatizácie SR Obec Miezgovce
28. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
11/2023
2 600,00 € Ministerstvo investícií, regionáleho rozvoja a informatizácie SR Obec Miezgovce
30. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
10/2023
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Miezgovce
19. Máj 2023
Zmluva o zriedení a používaní Klientskeho konta
9/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Miezgovce
5. Máj 2023
Zmuva o nakladaní s komunálnym odpadom
12/2023
0,00 € TEDOS, spol. s.r.o. Obec Miezgovce
28. Apríl 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/05087/001
50,40 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Miezgovce
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1423104
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Miezgovce
14. Apríl 2023
Licenčná zmluva
4/2023
Doplnená
0,00 € 3 W Slovakia, s.r.o. Obec Miezgovce
14. Apríl 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov
5/2023
0,00 € 3 W Slovakia, s.r.o. Obec Miezgovce
10. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania
3/2023
210,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Miezgovce
3. Február 2023
Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení stravovania
Dodatok č.3
0,00 € Stredná odborná škola strojnícka Obec Miezgovce
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1/2023
2 000,00 € TJ Partizán Miezgovce Obec Miezgovce
24. Február 2023
Kúpna zmluva
2/2023
225,87 € Milan Sečanský, Miroslava Sečanská Obec Miezgovce