Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2022
Dohoda o aktivácii UoZ §10
22/09/010/39
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Obec Miezgovce
30. December 2022
Dodatok č. 30 k nájomnej zmluve č. 10/07/2009
Dodatok č.30 k nájomnej zmluve č.10/07/2009
0,00 € DE-S-PE s.r.o. Obec Miezgovce
4. November 2022
Zmluva o spolupráci
21/2022
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice Obec Miezgovce
25. November 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
304,80 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Miezgovce
11. November 2022
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania
OF-738/30215-19
126,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Obec Miezgovce
21. Október 2022
Dohoda o aktivácii UoZ §12
22/09/012/18
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Obec Miezgovce
12. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Partizán Miezgovce na akciu Futbalový turnaj žiackych prípraviek
2022/0498
700,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Miezgovce
1. Júl 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení stravovania
Dodatok č.2
0,00 € Stredná odborná škola strojnícka Obec Miezgovce
15. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2022TNP13126-3
Doplnená
0,00 € osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. Obec Miezgovce
15. Júl 2022
Dohoda o ukončení spolupráce
ZO/2021C13126-1
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Miezgovce
22. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie Oslavy 78. výročia SNP
2022/0440
400,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Miezgovce
22. Júl 2022
Dohoda o aktivácii UoZ
22/09/012/3
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Obec Miezgovce
1. Júl 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-TN-VO-230-085/2022
KRHZ-TN-VO-230-085/2022
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Miezgovce
20. Máj 2022
Zmluva o prevode VT
11/2022
0,00 € DEUS Obec Miezgovce
20. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070AFY2
10 252,80 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Miezgovce
6. Máj 2022
Dohoda o splátkach
10/2022
2 500,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Miezgovce
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
8/2022
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Miezgovce
29. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 01322/2022-PKZP-K/22.00
9/2022
1 781,43 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Obec Miezgovce
22. Apríl 2022
Dohoda o úprave vzájomných práv a povinností
6/2022
0,00 € Ing. Ján Holička Obec Miezgovce
22. Apríl 2022
Dodatok č. 29 k nájomnej zmluve č. 10/07/2009
7/2022
0,00 € DE-S-PE s.r.o. Obec Miezgovce