Centrálny register zmlúv

Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Dohoda -ERASMUS+ mobilita jednotlivcov Mgr. Lublinská Denisa
00055/GVPT/2023/36/8INÉ
863,00 € Mgr. Lublinská Denisa Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
28. September 2023
Dohoda -ERASMUS+ mobilita jednotlivcov Mgr. Nemcová Zdenka
00056/GVPT/2023/37/8INÉ
863,00 € Mgr. Nemcová Zdenka Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
19. September 2023
Rámcová dohoda č. 00043/GVPT/2023/26/8INÉ
00043/GVPT/2023/26/8INÉ
45 330,20 € Mäso-údeniny Marcel Svrček Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
12. September 2023
Dohoda ERASMUS+ mobilita jednotlivcov Mgr. Brezniaková Lucia
00054/GVPT/2023/35/8INÉ
1 190,00 € Mgr. Brezniaková Lucia Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
7. September 2023
Rámcová dohoda č. 00042/GVPT/2023/25/8INÉ
00042/GVPT/2023/25/8INÉ
16 442,00 € INMEDIA, spol.s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb Akadémia vzdelávania Martin
00049/GVPT/2023/33/8INÉ
0,00 € Akadémia vzdelávania Martin Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb Native School
00050/GVPT/2023/34/8INÉ
0,00 € Native School of English s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
7. September 2023
Zmluva o nebytových priestoroch č.00051/GVPT/2023/13/7NAJ
00051/GVPT/2023/13/7NAJ
0,00 € Mgr. Jozef Dzimko Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
7. September 2023
Zmluva o nebytových priestoroch č.00052/GVPT/2023/14/7NAJ
00052/GVPT/2023/14/7NAJ
0,00 € Mgr. Sven Orieščik Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
7. September 2023
Zmluva o nebytových priestoroch č.00053/GVPT/2023/15/7NAJ
Zmluva o nebytových priestoroch č.00053/GVPT/2023/15/7NAJ
0,00 € RNDr. Miroslav Zibolen Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
4. September 2023
Dohoda ERASMUS+ mobilita jednotlivcov Mgr. Čamborová Mária
00044/GVPT/2023/28/8INÉ
1 795,00 € Mgr. Čamborová Mária Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
4. September 2023
Dohoda ERASMUS+ mobilita jednotlivcov PaedDr. Dudík Tomáš
00045/GVPT/2023/29/8INÉ
1 795,00 € PaedDr. Dudík Tomáš Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
4. September 2023
Dohoda ERASMUS+ mobilita jednotlivcov Mgr. Tavelová Jana
00046/GVPT/2023/30/8INÉ
0,00 € Mgr. Tavelová Jana Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
4. September 2023
Dodatok č.1 k dohode ERASMUS+ mobilita jednotlivcov Mgr. Čamborová Mária
00047/GVPT/2023/31/8INÉ
0,00 € Mgr. Čamborová Mária Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
4. September 2023
48. Dodatok č.1 k dohode ERASMUS+ mobilita jednotlivcov PaedDr. Dudík Tomáš
00048/GVPT/2023/31/8INÉ
0,00 € PaedDr. Dudík Tomáš Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
17. Júl 2023
Rámcová dohoda č. 00036/GVPT/2023/21/8INÉ
00036/GVPT/2023/21/8INÉ
44 078,92 € Nordfood s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
14. Júl 2023
Rámcová dohoda č. 00036/GVPT/2023/21/8INÉ
00036/GVPT/2023/21/8INÉ
0,00 € Nordfood s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
13. Júl 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
00041/GVPT/2023/11/7NAJ
0,00 € WACHUMBA ck, s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
7. Júl 2023
Dohoda o grante pre program ERASMUS+ Projekt 2023-1-SK01-KA121-SCH-000130885
00040/GVPT/2023/25/8INÉ
32 940,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra ERASMUS+pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
6. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 00034/GVPT/2023/19/8INÉ
00034/GVPT/2023/19/8INÉ
0,00 € Bilingválne gymnázium Mila Hodžu Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha