Centrálny register zmlúv

Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenavratného finančného príspevku
OPĽZ/331/2019
315 676,06 € Ministersvo práce,soc.vecí a rodiny SR Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
19. December 2022
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023
45/2022
100 330,00 € MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
11. Máj 2023
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023 -00029/GVPT/2023/3/3ENE
00029/GVPT/2023/3/3ENE
100 310,00 € MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
21. Február 2023
Dohoda o platbách za elektrinu č.00014/GVPT/2023/1/3ENE
č.00014/GVPT/2023/1/3ENE
67 386,00 € Stredosleovenská energetika, a.s. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
22. December 2022
ZMLUVA SSE Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
47/2022
45 525,38 € Stredosleovenská energetika, a.s. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
19. September 2023
Rámcová dohoda č. 00043/GVPT/2023/26/8INÉ
00043/GVPT/2023/26/8INÉ
45 330,20 € Mäso-údeniny Marcel Svrček Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
17. Júl 2023
Rámcová dohoda č. 00036/GVPT/2023/21/8INÉ
00036/GVPT/2023/21/8INÉ
44 078,92 € Nordfood s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
23. November 2020
kúpna zmluva
37
36 733,20 € Euroline computer s.r.o. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
7. Júl 2023
Dohoda o grante pre program ERASMUS+ Projekt 2023-1-SK01-KA121-SCH-000130885
00040/GVPT/2023/25/8INÉ
32 940,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra ERASMUS+pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
22. September 2020
Zmluva o poskytnutí grantu
2020-1-CZ01-KA229-078254_4
29 120,00 € SaaS -Národná agentúra programu Erasmus+pre vzdelávanie Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
24. September 2020
Zmluva o poskytnutí grantu
č.z. 2020-1-CZ01-KA229-078254_4
29 120,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
24. September 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2018 -1- CZ01-KA229-048129 2
28 190,00 € SAA - Národná agentúra programu ERASMUS+ Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
18. Január 2019
zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
423/ITA/2018
28 049,17 € Centrum vedecko - technických informácií SR Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
29. November 2022
PARTNERSHIP AGREEMENT No. 2022-1-CZ01-KA220-SCH-000086821
41
27 608,00 € VSB Technická Univerzita Ostrava Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
24. September 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2018 -1- CZ01-KA229-047985_5
26 566,00 € SAA - Národná agentúra programu ERASMUS+ Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
8. Júl 2022
Rámcová dohoda 4/2022
19/2022
23 900,80 € Nordfood s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
3. December 2019
ERASMUS+ partnership agreement
2019-1-CZ01-KA201-061222
22 357,00 € Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
20. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí grantu
2020-1-SK01-KA101-077910
21 430,00 € Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
29. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2018-1-SK01-KA101-046076
20 610,00 € SAA - Národná agentúra programu ERASMUS+ Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
16. November 2022
Rámcová dohoda č.7/2022
39/2022
20 271,57 € Mäso-údeniny Marcel Svrček Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha