Centrálny register zmlúv

Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2016
Zmluva o pedagogickej praxi
PP 29/2016-17
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
30. Január 2017
Zmluva o pedagogickej praxi
3
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
6. Jún 2017
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
č.16/ 2017_MPC_EGO_131
0,00 € Metodicko - pedagogické centrum Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
3. November 2017
Zmluva o partnerstve
č.35
0,00 € CVTI SR Bratislava a Univerzita P.J.Šafárrika Košice Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
16. Január 2018
Zmluva o organizovaní súťaží - olympiáda chémia
2
0,00 € Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Žilina Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
5. September 2018
Zmluva o prenájme so servisnými službami
č.22
0,00 € RIKOH Slovakia s.r.o. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
23. Október 2018
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia
zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a europ. záležitosti SR Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
29. September 2020
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č.1 k zmluve OPLZ/331/2019
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
7. December 2020
Dodatok č.1 k zmluve o partnerstve č. 178/ITA-SŠ/2017
Dodatok č.1 k zmluve o partnerstve č. 178/ITA-SŠ/2017
0,00 € Centrum vedecko - technických informácií SR Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
12. Február 2021
Zmluva o spolupráci
151/2021/UMB-PP
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
22. Február 2021
Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedag. fakulty UK
Z/2021/197/IX/PDF/SI
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
12. Marec 2021
dodatok č.2 k zmluve 2020-1-CZ01-KA229-078254_4
2020-1-CZ01-KA229-078254_4
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
12. Marec 2021
dodatok č.2 k zmluve 2020-1-SK01-KA101-077910
dodatok č.2 k 2020-1-SK01-KA101-077910
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
12. Marec 2021
dodatok č.3 k zmluve 2018-1-CZ01-KA229-047985_5
CRZ-5582940
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
14. Apríl 2021
Dodatok č.3 k zmluve č. 2020-1-SK01-KA101-077910
Dodatok č.3 k zmluve 2020-1-SK01-KA101-077910
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
2. Február 2022
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
22
0,00 € The Duke of Edinburghʼs International Award Slovensko, o.z. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
15. December 2021
Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstve č. 178/ITA-SŠ/2017
48
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
19. Január 2022
Zmluva o spolupráci č.28/2022/FF UMB - PP
1/2022
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
8. Február 2022
Zmluva o spolupráci č.PF/11/2022/58
PF/1/2022/58
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
2. Máj 2022
Dohoda o preddavkových platbách k zmluve č.450147 o dodávke tepla r.2022
13/2022
0,00 € MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha