Centrálny register zmlúv

Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2022
38/2022
0,00 € TJ DRUŽSTEVNÍK Sklabiňa Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
8. November 2022
Dodatok č.2 k zmluve č. OPĽZ/331/2019 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č.OPĽZ/331/2019
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
4. November 2022
Rámcová dohoda č. 5/2022 mlieko a mliečne výrobky
36/2022
16 478,44 € INMEDIA, spol.s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
3. November 2022
Zmluva o uverejnení inzercie (QUO-81164-L5Y4/0)
34/2022
166,80 € Mediatel spol.s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
3. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2022
35/2022
0,00 € Občianske združenie T.A.T Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
27. Október 2022
Rámcová dohoda 6/2022
33/2022
5 834,92 € Turpek s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
14. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERAASMUS+
32/2022
398,00 € PaedDr. Pavol Stach Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
13. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERAASMUS+
26/2022
409,00 € Mgr. Majchrák Michal Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
13. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERAASMUS+
27/2022
867,00 € PaedDr. Tomáš Dudík Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
13. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERAASMUS+
28/2022
945,00 € Mgr. Jana Pavlíková Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
13. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERAASMUS+
29/2022
867,00 € Mgr. Vladimíra Damková Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
13. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERAASMUS+
30/2022
605,00 € Mgr. Slávka Pavlíková Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
13. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory ERAASMUS+
31/2022
0,00 € Slovenská únia Joga v dennom živote, občianske združenie Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
14. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
25/2022
0,00 € Natiive School of English s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
12. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
24/2022
0,00 € Akadémia vzdelávania Martin Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2022
3/2022
0,00 € Mgr. Jozef Dzimko Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/2022
4/2022
0,00 € Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha Mgr. Sven Orieščik
12. Júl 2022
Zmluva o vykonaní naviac prác
20/200
3 559,86 € Sinvex s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
11. Júl 2022
Zmluva o poskytov. stravovacích služieb č.1/2022
21/2022
0,00 € Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
8. Júl 2022
Rámcová dohoda 4/2022
19/2022
23 900,80 € Nordfood s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha