Centrálny register zmlúv

Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2022
Zmluva o dielo č.1/2022 na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti
18/2022
8 350,00 € MEB Ideas s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
31. Máj 2022
Kolektívna zmluva
16/2022
0,00 € ZO OZ PŠaV na SLOVENSKU Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
31. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
17/2022
0,00 € Centrum voľného času Kamarát Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
4. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2022
15/2022
96,00 € Sri Chinmoy Centrum Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
2. Máj 2022
Dohoda o preddavkových platbách k zmluve č.450147 o dodávke tepla r.2022
13/2022
0,00 € MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
2. Máj 2022
Dodatok č.1. k Rámcovej dohode č.3/2022 mrazené výrobky
14/2022
8 736,12 € Chrien spol. s.r.o. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
8. Február 2022
Zmluva o spolupráci č.PF/11/2022/58
PF/1/2022/58
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
2. Február 2022
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
22
0,00 € The Duke of Edinburghʼs International Award Slovensko, o.z. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
2. Február 2022
Zmluva č. 2022/81 - 21 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v r.2022
5/2022
1 500,00 € Reginálny úrad školskej správy v Žiline Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
19. Január 2022
Zmluva o spolupráci č.28/2022/FF UMB - PP
1/2022
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
15. December 2021
Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstve č. 178/ITA-SŠ/2017
48
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
14. Apríl 2021
Dodatok č.3 k zmluve č. 2020-1-SK01-KA101-077910
Dodatok č.3 k zmluve 2020-1-SK01-KA101-077910
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
12. Marec 2021
dodatok č.2 k zmluve 2020-1-CZ01-KA229-078254_4
2020-1-CZ01-KA229-078254_4
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
12. Marec 2021
dodatok č.2 k zmluve 2020-1-SK01-KA101-077910
dodatok č.2 k 2020-1-SK01-KA101-077910
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
12. Marec 2021
dodatok č.3 k zmluve 2018-1-CZ01-KA229-047985_5
CRZ-5582940
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
22. Február 2021
Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedag. fakulty UK
Z/2021/197/IX/PDF/SI
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
12. Február 2021
Zmluva o spolupráci
151/2021/UMB-PP
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
18. Január 2021
Zmluva o organizovaní, riadení a fin. zabezpečení súťaží žiakov v 2021
zmluva č.OU - ZA -OS1 - 2021/000190 - 006
1 100,00 € Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Žilina, odbor školstva Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
7. December 2020
Dodatok č.1 k zmluve o partnerstve č. 178/ITA-SŠ/2017
Dodatok č.1 k zmluve o partnerstve č. 178/ITA-SŠ/2017
0,00 € Centrum vedecko - technických informácií SR Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
23. November 2020
kúpna zmluva
37
36 733,20 € Euroline computer s.r.o. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha