Centrálny register zmlúv

Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2020
Dodatok č.1 k zmluve o partnerstve č. 178/ITA-SŠ/2017
Dodatok č.1 k zmluve o partnerstve č. 178/ITA-SŠ/2017
0,00 € Centrum vedecko - technických informácií SR Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
23. November 2020
kúpna zmluva
37
36 733,20 € Euroline computer s.r.o. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
29. September 2020
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č.1 k zmluve OPLZ/331/2019
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
24. September 2020
Zmluva o poskytnutí grantu
č.z. 2020-1-CZ01-KA229-078254_4
29 120,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
22. September 2020
Zmluva o poskytnutí grantu
2020-1-CZ01-KA229-078254_4
29 120,00 € SaaS -Národná agentúra programu Erasmus+pre vzdelávanie Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
20. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí grantu
2020-1-SK01-KA101-077910
21 430,00 € Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
6. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenavratného finančného príspevku
OPĽZ/331/2019
315 676,06 € Ministersvo práce,soc.vecí a rodiny SR Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
3. December 2019
ERASMUS+ partnership agreement
2019-1-CZ01-KA201-061222
22 357,00 € Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
18. Január 2019
zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
423/ITA/2018
28 049,17 € Centrum vedecko - technických informácií SR Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
28. November 2018
Zmluva o organizov. a finančnom zabezpečení súťaží
OU-ZA-OS1- 2018/007716-004
2 400,00 € Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Žilina, odbor školstva Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
23. Október 2018
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia
zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a europ. záležitosti SR Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
5. Október 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na 2018
CEZ ÚV SR 329/2018
3 531,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
27. September 2018
Darovacia zmluva
č.32/GZ1/ 554
4 805,13 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
24. September 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2018 -1- CZ01-KA229-048129_2
11 276,00 € SAA - Národná agentúra programu ERASMUS+ Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
24. September 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2018 -1- CZ01-KA229-047985_5
26 566,00 € SAA - Národná agentúra programu ERASMUS+ Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
24. September 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2018 -1- CZ01-KA229-048129 2
28 190,00 € SAA - Národná agentúra programu ERASMUS+ Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
5. September 2018
Zmluva o prenájme so servisnými službami
č.22
0,00 € RIKOH Slovakia s.r.o. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
29. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2018-1-SK01-KA101-046076
20 610,00 € SAA - Národná agentúra programu ERASMUS+ Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
16. Január 2018
Zmluva o organizovaní súťaží - olympiáda chémia
2
0,00 € Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Žilina Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
16. Január 2018
Zmluva o organizovaní súťaží - olympiáda dejepis
32018
850,00 € Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Žilina Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha