Centrálny register zmlúv

Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Dohoda -ERASMUS+ mobilita jednotlivcov RNDr. Špigúthová Daniela
011/GVPT/2024/10/8INÉ
1 190,00 € RNDr. Špigúthová Daniela Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
6. Február 2024
Dohoda -ERASMUS+ mobilita jednotlivcov Mgr. Damková Vladimíra
012/GVPT/2024/11/8INÉ
1 795,00 € Mgr. Damková Vladimíra Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
1. Február 2024
Dohoda ERASMUS+ mobilita jednotlivcov Mgr. Smižiková Lucia
009/GVPT/2024/8/8INÉ
863,00 € Mgr. Smižiková Lucia Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
31. Január 2024
Zmulva o zverení majetku ŽSK do správy č.ŽSK 4/2024/KRÚ
008/GVPT/2024/7/8INÉ
850 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
31. Január 2024
Darovacia zmluva
007/GVPT/2024/6/8INÉ
3 922,19 € Rodičkovské združenie pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
24. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
005/GVPT/2023/4/8INÉ
0,00 € Jazyková škola Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
24. Január 2024
Dodatok č.4 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450147
006/GVPT/2024/5/8INÉ
0,00 € MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
23. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
004/GVPT/2024/1/7NAJ
0,00 € Hádzanársky klub Slávia Medik Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
16. Január 2024
Zmluva č. RÚŠSZA-OM-2024/0086/20-AT o organizovaní súťaží v 2024
003/GVPT/2024/3/8INÉ
1 300,00 € Regionálny úrad školskej správy v Žiline Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
11. Január 2024
Zmluva o prenájme softvéru a licenčná zmluva OP-23-767
00080/GVPT /2023/49/8INE
1 950,00 € SmartBooks, a.s. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
10. Január 2024
Dohoda o preddávkových platbách 2024 č.001/GVPT/2024/1/3ENE
0001/GVPT/2024/1/3ENE
121 400,00 € MH Teplárenský holding a.s. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
10. Január 2024
Dohoda o platbách za elektrinu 2024
002/GVPT/2024/2/3ENE
28 501,00 € Stredosleovenská energetika, a.s. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
10. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
00079/GVPT/2023/23NAJ
0,00 € www.scio.sk, s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
9. Január 2024
Rámcová dohoda č.00074/GVPT/2023/45/8INÉ
00074/GVPT/2023/45/8INÉ
2 671,20 € INMEDIA, spol.s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
00078/GVPT/2023/48/8INÉ
17 342,00 € CHarus s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
21. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.00075/GVPT/2023/22/7NAJ
00075/GVPT/2023/22/7NAJ
100,00 € Občianske združenie Hraj Volejbal.sk Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
21. December 2023
Rámcová dohoda č.00073/GVPT/2023/44/8INÉ
00073/GVPT/2023/44/8INÉ
24 324,77 € Fatra TIP s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
21. December 2023
Dodatok č.2/2023 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 00034/GVPT/2023/19/8INÉ
00077/GVPT/2023/47/8INÉ
0,00 € Bilingválne gymnázium Mila Hodžu Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
13. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
00073/GVPT/2023/46/8INÉ
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
8. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.00072/GVPT/2023/21/7NAJ
00072/GVPT/2023/21/7NAJ
100,00 € Martinskí medici Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha