Centrálny register zmlúv

Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb Akadémia vzdelávania Martin
00049/GVPT/2023/33/8INÉ
0,00 € Akadémia vzdelávania Martin Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb Native School
00050/GVPT/2023/34/8INÉ
0,00 € Native School of English s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
7. September 2023
Zmluva o nebytových priestoroch č.00051/GVPT/2023/13/7NAJ
00051/GVPT/2023/13/7NAJ
0,00 € Mgr. Jozef Dzimko Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
7. September 2023
Zmluva o nebytových priestoroch č.00052/GVPT/2023/14/7NAJ
00052/GVPT/2023/14/7NAJ
0,00 € Mgr. Sven Orieščik Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
7. September 2023
Zmluva o nebytových priestoroch č.00053/GVPT/2023/15/7NAJ
Zmluva o nebytových priestoroch č.00053/GVPT/2023/15/7NAJ
0,00 € RNDr. Miroslav Zibolen Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
4. September 2023
Dohoda ERASMUS+ mobilita jednotlivcov Mgr. Čamborová Mária
00044/GVPT/2023/28/8INÉ
1 795,00 € Mgr. Čamborová Mária Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
4. September 2023
Dohoda ERASMUS+ mobilita jednotlivcov PaedDr. Dudík Tomáš
00045/GVPT/2023/29/8INÉ
1 795,00 € PaedDr. Dudík Tomáš Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
4. September 2023
Dohoda ERASMUS+ mobilita jednotlivcov Mgr. Tavelová Jana
00046/GVPT/2023/30/8INÉ
0,00 € Mgr. Tavelová Jana Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
4. September 2023
Dodatok č.1 k dohode ERASMUS+ mobilita jednotlivcov Mgr. Čamborová Mária
00047/GVPT/2023/31/8INÉ
0,00 € Mgr. Čamborová Mária Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
4. September 2023
48. Dodatok č.1 k dohode ERASMUS+ mobilita jednotlivcov PaedDr. Dudík Tomáš
00048/GVPT/2023/31/8INÉ
0,00 € PaedDr. Dudík Tomáš Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
17. Júl 2023
Rámcová dohoda č. 00036/GVPT/2023/21/8INÉ
00036/GVPT/2023/21/8INÉ
44 078,92 € Nordfood s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
14. Júl 2023
Rámcová dohoda č. 00036/GVPT/2023/21/8INÉ
00036/GVPT/2023/21/8INÉ
0,00 € Nordfood s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
13. Júl 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
00041/GVPT/2023/11/7NAJ
0,00 € WACHUMBA ck, s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
7. Júl 2023
Dohoda o grante pre program ERASMUS+ Projekt 2023-1-SK01-KA121-SCH-000130885
00040/GVPT/2023/25/8INÉ
32 940,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra ERASMUS+pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
6. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 00034/GVPT/2023/19/8INÉ
00034/GVPT/2023/19/8INÉ
0,00 € Bilingválne gymnázium Mila Hodžu Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
6. Júl 2023
Zmluva o výpožičke výstavy "Štyri živly"
00039/GVPT/2023/24/8INÉ
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
27. Jún 2023
38. Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá č. 2692023
00038/GVPT/2023/23/8INÉ
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
23. Jún 2023
Zmluva o spolupráci č. 51/2023 - pedagogická prax
00037/GVPT/2023/22/8INÉ
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
12. Jún 2023
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
00035/GVPT/2023/20/8INÉ
0,00 € The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
6. Jún 2023
Dodatok k zmluve č. ZO/2018Z11587 o zabezpečení výkonu činnosti - ochrana osobných údajov
00033/GVPT/2023/18/8INÉ
60,00 € osobnyudaj.sk,s.r.o. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha