Centrálny register zmlúv

Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Rámcová dohoda č.000011/GVPT/2023/7/8INÉ
č.00011/GVPT/2023/7/8INE
13 601,38 € CHRIEN spol.s r.o. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
22. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.00019/GVPT/2023/7/7NAJ
00019/GVPT/2023/7/7NAJ
54,00 € Spoločnosť joga v dennom živote pobočka Martin Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
22. Marec 2023
Kolektívna zmluva č.00020/GVPT/2023/11/8INÉ
00020/GVPT/2023/11/8INÉ
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
1. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.18/GVPT/2023/6/7NAJ
00018/GVPT/2023/6/7NAJ
48,00 € Rodičovské združenie pri Materskej škole Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
23. Február 2023
Dodatok č.1/2023 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.00015/GVPT/2023/5/7NAJ
00015/GVPT/2023/5/7NAJ
0,00 € Ingrid Zigová - Bufet INKA Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
23. Február 2023
Dodatok č.2/2023 k zmluve o nájme č.4/2020 č. 00016/GVPT/2023/6/7NAJ
00016/GVPT/2023/6/7NAJ
186,00 € Rada detských a mládežníckych organizácií okresu Martin Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
23. Február 2023
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci č. 00017/GVPT/2023/10/8INÉ
00017/GVPT/2023/10/8INÉ
0,00 € VIS Slovensko, s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
21. Február 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
00013/GVPT/2023/9/8INÉ
0,00 € Jazyková škola Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
21. Február 2023
Dohoda o platbách za elektrinu č.00014/GVPT/2023/1/3ENE
č.00014/GVPT/2023/1/3ENE
67 386,00 € Stredosleovenská energetika, a.s. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
14. Február 2023
Zmluva o spolupráci č.00012/GVPT/2023/8/8INÉ
000012/GVPT/2023/8/8INÉ
0,00 € Centrum voľného času Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
2. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme č.3/2022
00007/GVPT/2023/1/7NAJ
0,00 € Mgr. Jozef Dzimko Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
2. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme č.4/2022
00008/GVPT/2023/2/7NAJ
0,00 € Mgr. Orieščik Sven Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
2. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme č.6/2022
00009/GVPT/2023/3/7NAJ
0,00 € Občianske združenie T.A.T Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
2. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme č.7/2022
00010/GVPT/2023/4/7NAJ
0,00 € TJ DRUŽSTEVNÍK Sklabiňa Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
31. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
00006/GVPT/2023/6/8INÉ
3 300,00 € SK-NIC, a.s. Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
31. Január 2023
Rámcová dohoda č.00003/GVPT/2023/3/8INÉ
00003/GVPT/2023/3/8INÉ
3 190,00 € Michaela Fruit Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
31. Január 2023
Rámcová dohoda č.00004/GVPT/2023/4/8INÉ
00004/GVPT/2023/4/8INÉ
14 556,07 € Fatra TIP s.r.o Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
18. Január 2023
Zmluva č.RÚŠSZA-OM-2023/0003/21-AT
00005/GVPT/2023/5/8INÉ
2 400,00 € Regionálny úrad školskej správy v Žiline Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
13. Január 2023
Zmluva o spolupráci č.13/2023/FF UMB - PP
00002/GVPT/2023/2/8INÉ
23,31 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
13. Január 2023
Zmluva o spolupráci č.26/2022-23/FF UMB - PP
00001/GVPT/2023/2/8INÉ
18,90 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha