Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Dohoda o úprave nájomného
Dohoda o úprave platby nájomného
0,00 € DUPOS INVEST, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 97/2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 97/2024
652 407,52 € Ministerstvo zdravotníctva SR Zdravá župa, s. r. o.
10. Apríl 2024
Dodatok č. 11 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 11KSTA002922
Dodatok č. 11 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 11KSTA002922
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
97/2024
652 407,52 € Ministerstvo zdravotníctva SR Zdravá župa, s.r.o.
8. Apríl 2024
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.2001SSAS052421
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.2001SSAS052421
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
8. Apríl 2024
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 11KSTA002922
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 11KSTA002922
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
4. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72ADOS000123
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72ADOS000123
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
3. Apríl 2024
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z20241306_Z v znení jej dodatku č. 1
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z20241306_Z v znení jej dodatku č. 1
0,00 € RAMOTECH s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
3. Apríl 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72OPLK000423
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72OPLK000423
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20241306_Z
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20241306_Z
5 744,40 € RAMOTECH s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
25. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72MHO000123
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72MHO000123
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
20. Marec 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72OPLK000423
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72OPLK000423
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
1. Marec 2024
Kúpna zmluva č. Z20241306_Z
Kúpna zmluva č. Z20241306_Z
0,00 € RAMOTECH s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A23692270
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A23692270
8,00 € Orange Slovensko, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
29. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241306_Z
5 534,40 € RAMOTECH s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
29. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb A23692270
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb A23692270
760,00 € Orange Slovensko, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
23. Február 2024
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z2024773_Z zo dňa 13.02.2024
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z2024773_Z zo dňa 13.02.2024
0,00 € ABAmet, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
15. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 28.03.2023
8/2024/SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava Zdravá župa
13. Február 2024
Kúpna zmluva č. Z2024773_Z
Kúpna zmluva č. Z2024773_Z
5 534,00 € ABAmet, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
13. Február 2024
Kúpna zmluva
Z2024773_Z
5 534,00 € ABAmet, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.