Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2001SSAS052421
2001SSAS052421
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
3. Marec 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 11KSTA002922
11KSTA002922
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
1. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
72OPLK000423
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
27. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21644765
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
27. Február 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 11KSTA002922
11KSTA002922
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
8. Február 2023
Zmluva o spolupráci
Z612022NPPDZS - 12/2023
91 063,26 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Zdravá župa, s. r. o.
2. Február 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
0,00 € Education, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
27. Január 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 11KSTA002922
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 11KSTA002922
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
10. Január 2023
ZMLUVA O URČENÍ VÝUČBOVÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY
ZMLUVA O URČENÍ VÝUČBOVÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Trnava Zdravá župa, s. r. o.
5. Január 2023
Zmluva č. 10 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 10 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MP MEDICO s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. December 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2001SSAS052421
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2001SSAS052421
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
30. December 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Zdravá župa, s. r. o.
30. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 11KSTA002922
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 11KSTA002922
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
21. December 2022
Zmluva o výpožičke č. 414-11-03-3-2022-11983
Zmluva o výpožičke č. 414-11-03-3-2022-11983
0,00 € Eurolab Lambda a.s. Zdravá župa, s. r. o.
21. December 2022
Zmluva č. 21 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 21 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MUDr. Sonja Mariani Zdravá župa, s. r. o.
9. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 25.5.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 25.5.2022
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Zdravá župa, s. r. o.
6. December 2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 356 zo dňa 30.06.2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 356
0,00 € Stredisko sociálnej starostlivosti Zdravá župa, s. r. o.
5. December 2022
Dodatok k Zmluve č. 11KSTA002922
Dodatok k Zmluve č. 11KSTA002922
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
1. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb (86166515)
0,00 € O2 Slovakia, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.