Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Zmluva č. 18 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 18 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MUDr. Jitka Šumichrastová Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 12 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 12 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MUDr. Eva Križanová, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 3 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 3 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € H COM, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 1 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 1 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € AK-Medik, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva o dielo č. 20220095
Zmluva o dielo č. 20220095
631,00 € SOFTPROGRES s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 15 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 15 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MUDr. Jana Pešková Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 29 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 29 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € Pro Vita Nova, spol. s r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 22 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 22 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MUDr. Černá s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 7 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 7 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MED-ARCH Centrum, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 19 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 19 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MUDr. Milan Bílik Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 32 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 32 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € VLIMARK, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 8 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 8 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € Mediso, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 24 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 24 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € NEURO-MED s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 27 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 27 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € POLMED plus s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 30 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 30 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € Salcerová, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 31 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 31 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € Santé RG s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 9 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 9 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MEDUNA s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 14 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 14 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MUDr. František Uhrovič s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 26 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 26 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € PEDKLEV, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 23 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 23 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MUDr. Ľubica Ďurková – pediater, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.