Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Poistná zmluva č. 2409257590
Poistná zmluva č. 2409257590
1 148,28 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Zdravá župa, s. r. o.
20. Október 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
0,00 € Centrum podporných služieb Zdravá župa, s. r. o.
4. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 21 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 21 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MUDr. Sonja Mariani Zdravá župa, s. r. o.
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 762/2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 762/2023
47 973,70 € Ministerstvo zdravotníctva SR Zdravá župa, s. r. o.
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.762/2023
762/2023
47 973,70 € Ministerstvo zdravotníctva SR Zdravá župa s.r.o.
28. September 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € OK GROUP SLOVAKIA, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
28. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
0,00 € Stredná priemyselná škola technická Zdravá župa, s. r. o.
28. September 2023
Sprostredkovateľská zmluva o ochrane osobných údajov medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom
Sprostredkovateľská zmluva o ochrane osobných údajov medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom
0,00 € OK GROUP SLOVAKIA, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
22. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239931_Z
1 163,00 € MERCATOR DMS, spol. s r.o. Zdravá župa, s. r. o.
21. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239931_Z
1 163,00 € MERCATOR DMS, spol. s r.o. Zdravá župa, s. r. o.
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 462/2023
462/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Zdravá župa, s. r. o.
15. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 02.08.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 02.08.2023
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Zdravá župa, s. r. o.
3. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Zdravá župa, s. r. o.
3. August 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Zdravá župa, s. r. o.
31. Júl 2023
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 72OPLK000423
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 72OPLK000423
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
31. Júl 2023
Dodatok č. 9 k zmluve č. 11KSTA002922
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 11KSTA002922
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
31. Júl 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2001SSAS052421
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2001SSAS052421
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
21. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 8 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 8 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € Mediso, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
18. Júl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb A22449617
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb A22449617
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
18. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A22449617
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A22449617
381,10 € Orange Slovensko, a. s. Zdravá župa, s. r. o.