Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva č. 24 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 24 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MUDr. František Uhrovič s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
14. Jún 2024
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2001SSAS052421
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2001SSAS052421
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
10. Jún 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72OPLK000423
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72OPLK000423
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
6. Jún 2024
Dodatok č. 12 k Zmluve č. 11KSTA02922
Dodatok č. 12 k Zmluve č. 11KSTA02922
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
13. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.04.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.04.2023
0,00 € ATELIER KM, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
7. Máj 2024
Zmluva č. 44 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 44 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € verbenmed, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
15. Apríl 2024
Dohoda o úprave nájomného
Dohoda o úprave platby nájomného
0,00 € DUPOS INVEST, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 97/2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 97/2024
652 407,52 € Ministerstvo zdravotníctva SR Zdravá župa, s. r. o.
10. Apríl 2024
Dodatok č. 11 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 11KSTA002922
Dodatok č. 11 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 11KSTA002922
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
97/2024
652 407,52 € Ministerstvo zdravotníctva SR Zdravá župa, s.r.o.
8. Apríl 2024
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.2001SSAS052421
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.2001SSAS052421
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
8. Apríl 2024
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 11KSTA002922
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 11KSTA002922
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
4. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72ADOS000123
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72ADOS000123
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
3. Apríl 2024
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z20241306_Z v znení jej dodatku č. 1
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z20241306_Z v znení jej dodatku č. 1
0,00 € RAMOTECH s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
3. Apríl 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72OPLK000423
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72OPLK000423
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20241306_Z
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20241306_Z
5 744,40 € RAMOTECH s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
25. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72MHO000123
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72MHO000123
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
20. Marec 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72OPLK000423
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 72OPLK000423
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
1. Marec 2024
Kúpna zmluva č. Z20241306_Z
Kúpna zmluva č. Z20241306_Z
0,00 € RAMOTECH s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A23692270
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A23692270
8,00 € Orange Slovensko, a. s. Zdravá župa, s. r. o.