Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € H COM, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2023
Zmluva č. 39 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 39 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MUDr. Ľubica Ďurková – pediater, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2023
Zmluva č. 38 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 38 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € DRID, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2023
Zmluva č. 34 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 34 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € PEDIAS, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2023
Zmluva č. 40 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 40 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € NEURO-MED s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 33 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 33 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € ZH Pediater s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 32 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 32 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € VLIMARK, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
23. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 11KSTA002922
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 11KSTA002922
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
20. November 2023
Dodatok č. 7 k zmluve č. 11KSTA002922
Dodatok č. 7 k zmluve č. 11KSTA002922
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
20. November 2023
Kúpna zmluva č. Z202312875_Z
Kúpna zmluva č. Z202312875_Z
1 500,00 € BTL Slovakia, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
20. November 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 72OPLK000423
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 72OPLK000423
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
20. November 2023
Dodatok č. 8 k zmluve č. 11KSTA002922
Dodatok č. 8 k zmluve č. 11KSTA002922
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
20. November 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.2001SSAS052421
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.2001SSAS052421
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
20. November 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.2001SSAS052421
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.2001SSAS052421
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
16. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312875_Z
1 500,00 € BTL Slovakia, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
6. November 2023
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 72OPLK000423
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 72OPLK000423
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
30. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 402 940,80 € Trnavský samosprávny kraj Zdravá župa, s. r. o.
30. Október 2023
Kúpna zmluva č. Z202311876_Z
Kúpna zmluva č. Z202311876_Z
6 250,00 € Medicton SK s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
30. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202311876_Z
6 250,00 € Medicton SK s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
26. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.72ADOS000123
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.72ADOS000123
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.