Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Zmluva č. 25 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 25 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € PEDIAS, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 2 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 2 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € DRID, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Zmluva č. 28 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 28 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € PRAKTIC - PEDIATRIC s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
30. November 2022
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telecom, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
28. November 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
9 995,00 € Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast, n. o. Zdravá župa, s. r. o.
24. November 2022
Zmluva o nájme č. 356
Zmluva o nájme č. 356
0,00 € Stredisko sociálnej starostlivosti Zdravá župa, s. r. o.
24. November 2022
Zmluva o umiestnení a prevádzke predajných automatov v priestoroch užívateľa
Zmluva o umiestnení a prevádzke predajných automatov v priestoroch užívateľa
40,00 € Delikomat Slovensko, spol. s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
3. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy
A20701163
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
3. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy
A20701163
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
3. November 2022
Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb zo dňa 03.10.2022
Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb zo dňa 03.10.2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
3. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy
A20701163
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
28. Október 2022
Zmluva o poskytovaní plnení spojených s užívaním nebytového priestoru
Zmluva o poskytovaní plnení spojených s užívaním nebytového priestoru
0,00 € DUPOS INVEST, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
28. Október 2022
Podnájomná zmluva
Podnájomná zmluva
0,00 € DUPOS INVEST, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
24. Október 2022
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Zdravá župa, s. r. o.
19. Október 2022
DOHODA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 23.8.2022
DOHODA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 23.8.2022
94 084,40 € Trnavský samosprávny kraj Zdravá župa, s. r. o.
18. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.08.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.08.2022
0,00 € Peter Mokráň Zdravá župa, s. r. o.
18. Október 2022
Kúpna zmluva pre časť č. 3
Kúpna zmluva pre časť č. 3
720,00 € Eurolab Lambda a.s. Zdravá župa, s. r. o.
17. Október 2022
Kúpna zmluva pre časť č. 2
Kúpna zmluva pre časť č. 2
9 372,84 € SELVIT, spol. s r. o. Zdravá župa, s. r. o.
17. Október 2022
ZMLUVA O PREVODE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 10.6.2022
ZMLUVA O PREVODE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 10.6.2022
10 944,00 € Trnavský samosprávny kraj Zdravá župa, s. r. o.
17. Október 2022
Kúpna zmluva pre časť č.5 Dodanie tlakového holtera
Kúpna zmluva pre časť č.5 Dodanie tlakového holtera
1 440,00 € K&M MEDIA s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.