Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2023
Dodatok k poistnej zmluve č. 8880206380
Dodatok k poistnej zmluve č. 8880206380
1 249,10 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
9. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy A20701163
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy A20701163
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
2. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Zdravá župa, s. r. o.
5. Máj 2023
Moje auto - návrh flotilovej poistnej zmluvy_155
Moje auto - návrh flotilovej poistnej zmluvy_155
1 368,61 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Zdravá župa, s. r. o.
5. Máj 2023
Moje auto - návrh flotilovej poistnej zmluvy_154
Moje auto - návrh flotilovej poistnej zmluvy_154
1 218,18 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Zdravá župa, s. r. o.
28. Apríl 2023
Servisná zmluva Hyundai_155
Servisná zmluva Hyundai_155
0,00 € BEGAM, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
28. Apríl 2023
Servisná zmluva Hyundai
Servisná zmluva Hyundai
0,00 € BEGAM, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
26. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
104 283,48 € Ministerstvo zdravotníctva SR Zdravá župa, s. r. o.
26. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve na dodávku osobných motorových vozidiel
Dodatok č. 1 k zmluve na dodávku osobných motorových vozidiel
1 200,00 € BEGAM, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
19. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € Balsam, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
17. Apríl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 30 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 30
0,00 € Salcerová, s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
11. Apríl 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
39 468,00 € ATELIER KM, s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
5. Apríl 2023
Zmluva č. 33 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 33 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € ZH Pediater s. r. o. Zdravá župa, s. r. o.
4. Apríl 2023
DODATOK Č. 1/2023 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI č. Z612022NPPDZS - 12/2023
DODATOK Č. 1/2023 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI č. Z612022NPPDZS - 12/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Zdravá župa, s. r. o.
28. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Stredná priemyselná škola technická Zdravá župa, s. r. o.
28. Marec 2023
Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka
Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Zdravá župa, s. r. o.
28. Marec 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Zdravá župa, s. r. o.
16. Marec 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzke predajných automatov v priestoroch užívateľa
Zmluva o umiestnení a prevádzke predajných automatov v priestoroch užívateľa
0,00 € Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Zdravá župa, s. r. o.
10. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 72AMHO000123
72AMHO000123
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.
10. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI č. 72ADOS000123
72ADOS000123
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Zdravá župa, s. r. o.