Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Rámcová dohoda
Z202313754_Z
42 900,00 € XEVOS Solutions s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
Spr 247/2023
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
16. November 2023
Dohoda o zrážkach zo mzdy
Spr 377/2022
0,00 € Lenka Létalová, Mgr. Dagmar Haberlandová, JUDr. Martin Hlinka, Ivan Horváth, Mgr. Ing. Jarmila Jendrušáková, Mgr. Miroslava Krivošíková MBA., Ivan Mišík, Marek Pottmann, Mgr. Alica Smolíčková, Nicolas Szenczi, Mgr. Veronika Valeková, LLB, Bc. Ivo Zlámal Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
16. Október 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA NA VYTVORENIE WEBOVÉHO PORTÁLU
Spr 170/2023
77 880,00 € CreativeSites, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
MS/144/2023-183
1 307 537,50 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Spr 303/2022
1 307 537,50 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
29. September 2023
Rámcová dohoda
Z202310389_Z
91 866,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
28. September 2023
ZMLUVA O UŽÍVANÍ PRÁVNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU BECK-ONLINE
Spr 201/2023
26 724,00 € Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
21. September 2023
POISTNÁ ZMLUVA NA DIAĽKU „AUTOMAT”
Spr 184/2023
998,57 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
5. September 2023
Licenčná zmluva
Spr 177/2023
25 788,00 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
25. August 2023
Rámcová zmluva o elektronickej registratúre
Spr 135/2023
Doplnená
73 089,60 € ICZ Slovakia a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
24. August 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA NA REVÍZIE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA
Spr 164/2023
6 380,40 € BMT group s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
14. August 2023
Rámcová zmluva
Spr 134/2023
10 325,76 € Lamitec, spol. s r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
10. August 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov
Spr 159/2023
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k online právnemu systému Judikáty
Spr 150/2023
4 000,00 € Právna informačná databáza, s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
28. Apríl 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Spr 74/2023
11 998,80 € konzultanti.it, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva
Z20232299_Z
3 511,75 € HS technology s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva
Z20232301_Z
5 708,73 € HS technology s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
31. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO
Spr 38/2023
2 940,00 € Milan Magula – Mima Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
6. Marec 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Spr 54/2023
2 566,73 € Krajský súd v Košiciach Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky