Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
CZ 01837/2024
0,00 € Topsec s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243761_Z
10 319,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
10. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243223_Z
30 478,80 € CLEAN TONERY, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
11. Apríl 2024
DOHODA O ZRÁŽKACH ZO MZDY
CZ 01385/2024
0,00 € Mgr. Eva Kluková Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
23. Február 2024
Poistná zmluva na diaľku "Automat"
CZ 00615/2024
624,87 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
15. Február 2024
Dohoda o vykonaní študentskej stáže
CZ 486/2024, CZ 487/2024, CZ 491/2024, CZ 493/2024, CZ 494/2024, CZ 495/2024, CZ 496/2024, CZ 497/2024
0,00 € Bc. Dávid Školník, Kristián Kajanovič, Bc. Ľuboš Búžik, Silvia Ďubeková, Stela Kučáková, Bc. Veronika Blatnická, Veronika-Klára Ferencová, Vanesa Sabolová Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
22. December 2023
Zmluva o spolupráci
Spr 274/2023
0,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
Spr 241/2023 – 1
17 064,00 € VNET a.s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
Spr 241/2023 – 3
13 880,16 € VNET a.s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
Spr 241/2023 – 2
3 672,00 € VNET a.s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
15. December 2023
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
Spr 266/2023
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
15. December 2023
Poistná zmluva na diaľku "AUTOMAT"
Spr 261/2023
1 449,74 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
13. December 2023
Kúpna zmluva
Z202314185_Z
Zrušená
35 440,00 € HENRYSO, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
13. December 2023
Kúpna zmluva
Z202314189_Z
19 769,00 € SoftwareONE Slovakia s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
5. December 2023
Rámcová dohoda
Z202313754_Z
42 900,00 € XEVOS Solutions s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
Spr 247/2023
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
16. November 2023
Dohoda o zrážkach zo mzdy
Spr 377/2022
Doplnená
0,00 € Lenka Létalová, Mgr. Dagmar Haberlandová, JUDr. Martin Hlinka, Ivan Horváth, Mgr. Ing. Jarmila Jendrušáková, Mgr. Miroslava Krivošíková MBA., Ivan Mišík, Marek Pottmann, Mgr. Alica Smolíčková, Nicolas Szenczi, Mgr. Veronika Valeková, LLB, Bc. Ivo Zlámal Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
16. Október 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA NA VYTVORENIE WEBOVÉHO PORTÁLU
Spr 170/2023
77 880,00 € CreativeSites, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
MS/144/2023-183
1 307 537,50 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Spr 303/2022
1 307 537,50 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky