Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2022
Dohoda o spolupráci v súvislosti s používaním časti Nadrezortného ekonomického systému
Spr 124/2022
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
22. Marec 2022
NÁVRH NA UZAVRETIE POISTNEJ ZMLUVY Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 143/2022
3,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
18. Marec 2022
Kúpna zmluva
Z20221647_Z
157 800,00 € Auto Palace Bratislava s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
17. Marec 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov
Spr 52/2022
Doplnená
400,00 € ASO VENDING s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
14. Marec 2022
Rámcová dohoda
Z20221630_Z
4 715,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
9. Marec 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 45/2022
6,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
8. Február 2022
DOHODA O ZABEZPEČENÍ PREPRAVY V RÁMCI ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY
Spr 34/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky so sídlom v Paríži Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
31. December 2021
Kúpna zmluva
Spr 261/2021
83 268,00 € AITEN, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
31. December 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Spr 172/2021
0,00 € O2 Slovakia, s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
31. December 2021
Zmluva na poskytnutie sťahovacích služieb
Spr 203/2021
17 999,99 € PLUSIM spol. s r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
30. December 2021
Rámcová dohoda
Z202125094_Z
17 700,00 € eSOLUTIONS s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
28. December 2021
ZMLUVA o zabezpečení činností v oblasti OPP, BOZP a PZS
Spr 251/2021
1 380,00 € MC PROTECTION, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
20. December 2021
ZMLUVA o vykonávaní pomocných prác
Spr 204/2021
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
7. December 2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY TSS Monitoring EUROPA č. SK-61/11/2021/01
Spr 125/2021
Doplnená
7,90 € TSS Group a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
24. November 2021
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 198/2021
3,50 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
12. November 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Spr 193/2021
Doplnená
10 003 829,16 € TAM Properties III., a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
27. Október 2021
NÁVRH NA UZAVRETIE POISTNEJ ZMLUVY Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 181/2021
1,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
25. Október 2021
ZMLUVA O UŽÍVANÍ PRÁVNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU BECK-ONLINE
Spr 149/2021
46 728,00 € Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
25. Október 2021
Zamestnávateľská zmluva
Spr 180/2021
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
19. Október 2021
Zamestnávateľská zmluva
Spr 166/2021
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky