Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2022
Zmluva o poskytnutí služieb zriadenia a prevádzky Registračnej autority
Spr 284/2022
1 250,00 € D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
31. August 2022
Licenčná zmluva
Spr 292/2022
25 788,00 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
26. August 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 286/2022
27,20 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
26. August 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 285/2022
0,70 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
11. August 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 268/2022
2,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
10. August 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 267/2022
1,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
7. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k online právnemu systému Judikáty
Spr 243/2022
4 000,00 € Právna informačná databáza, s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
30. Jún 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby a ochrany pred požiarmi
Spr 232/2022
7 488,00 € MC PROTECTION, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
17. Jún 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 230/2022
1,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
17. Jún 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 230/2022
1,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
17. Jún 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 230/2022
8,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
8. Jún 2022
Rámcová zmluva
Spr 161/2022
33 924,96 € Lamitec, spol. s r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
30. Máj 2022
Rámcová zmluva
Spr 160/2022
35 841,60 € Lamitec, spol. s r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
26. Máj 2022
DOHODA O POUŽITÍ CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA, OKREM CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA POSKYTNUTÉHO ZAMESTNÁVATEĽOM
Spr 212/2022
0,00 € JUDr. Martin Hlinka Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
20. Máj 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 205/2022
2,80 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
19. Máj 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 203/2022
4,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
4. Máj 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 189/2022
2,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
22. Apríl 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 180/2022
12,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
7. Apríl 2022
KÚPNA ZMLUVA
Spr 131/2022
10 452,15 € AGROMEPA, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
31. Marec 2022
Kúpna zmluva
Spr 132/2022
12 985,10 € CLEAN TONERY, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky