Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
HROMADNÁ POISTNÁ ZMLUVA - POISTENIE POČAS ZAHRANIČNÝCH PRACOVNÝCH CIEST
Spr 294/2022
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
15. December 2022
Kúpna zmluva
Z202215389_Z
19 720,00 € HENRYSO, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
12. December 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB CIVILNEJ OCHRANY
Spr 402/2022
4 320,00 € CERIM SK, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
6. December 2022
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
Spr 467/2022
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
30. November 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 434/2022
3,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
24. November 2022
Dohoda o ukončení spolupráce
Spr 322/2022
0,00 € Správny súd v Bratislave Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
23. November 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 419/2022
8,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
16. November 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 417/2022
2,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
15. November 2022
Rámcová dohoda
Z202213009_Z
66 755,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
15. November 2022
Kúpna zmluva
Z202213749_Z
24 950,00 € HENRYSO, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
14. November 2022
Rámcová dohoda
Z202213615_Z
1 920,00 € WASCO - družstvo Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
11. November 2022
Zmluva o dielo
Spr 335/2022
35 874,00 € Safe Guard s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
10. November 2022
Rámcová dohoda
Z202213386_Z
36 050,00 € eSOLUTIONS s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
9. November 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 410/2022
8,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
9. November 2022
Zmluva o dielo
Spr 336/2022
80 904,00 € CellQoS, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
4. November 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov
Spr 399/2022
Doplnená
0,00 € Igor Spiegel – SPIEGEL Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
3. November 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 394/2022
9,80 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
20. Október 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 358/2022
6,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
17. Október 2022
Zmluva o dielo
Spr 319/2022
14 659,56 € LAST MILE, spol. s r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
17. Október 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 354/2022
6,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky