Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202210492_Z
107 800,00 € Slovanet, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
12. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202210255_Z
108 570,00 € CSFIT s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
11. Október 2022
POISTNÁ ZMLUVA Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku
Spr 339/2022
4,00 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
7. Október 2022
Rámcová dohoda
Z202210613_Z
67 492,41 € Up Déjeuner, s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
6. Október 2022
Zmluva o dielo
Z202210483_Z
9 590,00 € Rhea elektro s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
6. Október 2022
Zmluva o dielo
Z202210482_Z
85 000,00 € ReFoMa, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
30. September 2022
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
Spr 331/2022
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu justície v Slovenskej republike pri Kancelárii Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
30. September 2022
ZMLUVA O UŽÍVANÍ PRÁVNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU BECK-ONLINE
Spr 329/2022
26 724,00 € Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
26. September 2022
ZMLUVA O DIELO
Spr 295/2022
64 378,80 € MediaTech Central Europe, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
22. September 2022
Poistná zmluva - ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
Spr 314/2022
301,30 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
22. September 2022
Poistná zmluva - HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL - AUTO KOMPLET
Spr 315/2022
1 350,04 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
21. September 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Spr 322/2022
0,00 € Správny súd v Bratislave Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
19. September 2022
Zmluva o dielo
Spr 277/2022
73 752,00 € Asseco Central Europe, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
19. September 2022
Kúpna zmluva
Spr 252/2022
39 588,00 € BITO-Skladovacia technika s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
14. September 2022
ZMLUVA O DIELO
Spr 278/2022
78 360,00 € AUTOCONT s.r.o Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
14. September 2022
ZMLUVA O DIELO
Spr 279/2022
78 600,00 € AUTOCONT s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
13. September 2022
ZMLUVA O DIELO
Spr 282/2022
5 670,00 € CAPEXUS SK s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
9. September 2022
Zmluva o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do systému centrálnej evidencie poplatkov
Spr 262/2022
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
6. September 2022
Kúpna zmluva
Z20229686_Z
5 650,00 € TurTel s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
5. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb DTCA
Spr 283/2022
9 632,10 € D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky