Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Rámcová zmluva o elektronickej registratúre
Spr 135/2023
Doplnená
73 089,60 € ICZ Slovakia a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
24. August 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA NA REVÍZIE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA
Spr 164/2023
6 380,40 € BMT group s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
14. August 2023
Rámcová zmluva
Spr 134/2023
10 325,76 € Lamitec, spol. s r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
10. August 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov
Spr 159/2023
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k online právnemu systému Judikáty
Spr 150/2023
4 000,00 € Právna informačná databáza, s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
28. Apríl 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Spr 74/2023
11 998,80 € konzultanti.it, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva
Z20232299_Z
3 511,75 € HS technology s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva
Z20232301_Z
5 708,73 € HS technology s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
31. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO
Spr 38/2023
2 940,00 € Milan Magula – Mima Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
6. Marec 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Spr 54/2023
2 566,73 € Krajský súd v Košiciach Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
27. Február 2023
Poistná zmluva - HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL - AUTO KOMPLET
Spr 40/2023
Doplnená
521,64 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
27. Február 2023
Rámcová dohoda
Z20231219_Z
23 699,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
27. Február 2023
Poistná zmluva - ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
Spr 39/2023
Doplnená
156,23 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
8. Február 2023
Kúpna zmluva
Z2023664_Z
26 300,00 € AUTOPOLIS, a.s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
16. Január 2023
ZMLUVA O OBCHODNEJ SPOLUPRÁCI A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Spr 5/2023
130,80 € SVOP, spol. s r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
11. Január 2023
Zmluva o spolupráci
Spr 3/2023
0,00 € Ing. Michal Semaník Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
30. December 2022
Zmluva o spolupráci
Spr 513/2022
0,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
20. December 2022
Poistná zmluva - HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL - AUTO KOMPLET
Spr 495/2022
Doplnená
1 294,79 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr 380/2022
0,00 € O2 Slovakia, s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
20. December 2022
Poistná zmluva - ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
Spr 494/2022
Doplnená
172,64 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky