Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2021
Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie
Spr 165/2021
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
12. Október 2021
Zamestnávateľská zmluva
Spr 114/2021
Doplnená
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
30. September 2021
Kolektívna zmluva na rok 2021
Spr 132/2021
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu justície v Slovenskej republike pri Kancelárii Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
29. September 2021
Havarijné poistenie motorových vozidiel - auto komplet
Spr 155/2021
Doplnená
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
29. September 2021
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Spr 156/2021
Doplnená
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
28. September 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr 134/2021
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
21. September 2021
Kúpna zmluva
Spr 125/2021
44 748,78 € QALT s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
17. September 2021
Rámcová dohoda
Z202118038_Z
104 534,89 € Up Déjeuner, s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
3. September 2021
Licenčná zmluva M-139/2021
Spr 127/2021
38 727,60 € Wolters Kluwer SR s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
2. September 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Spr 78/2021
12 660,00 € Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
31. August 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
1172/21
12 660,00 € Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
27. August 2021
Dohoda o prechode práv a povinností medzi Kanceláriou Najvyššieho súdu SR a Kanceláriou Najvyššieho správneho súdu SR
1091/21
Doplnená
774 262,04 € Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
9. August 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Spr 24/2021
Doplnená
65 846,92 € SWAN, a.s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
6. August 2021
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
Spr 64/2021
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
5. August 2021
Zmluva o zabezpečení činností v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP
Spr 92/2021
0,00 € MC PROTECTION, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
5. August 2021
Zmluva o krátkodobom nájme bytu
Spr 5/2021
Doplnená
0,00 € MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
5. August 2021
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb
Spr 90/2021
6 000,00 € ADVAL spol. s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
20. Júl 2021
Kúpna zmluva
Z202115399_Z
165 600,00 € AUTOCONT s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky