Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2015
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-515/2015-055
KRHZ-TT-515/2015-055
14 359,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Drahovce
13. Október 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
746/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Drahovce
1. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201514155_Z
2 999,88 € Ing. Ján Buchanec BB TRADE Obec Drahovce
25. Máj 2015
Darovacia zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OD-2015-001168-027_2015
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Drahovce
18. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20151804_Z
745,20 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. Obec Drahovce
20. December 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
1468/2013
5 000,00 € Úrad vlády SR Obec Drahovce
11. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
OBU-TT_ZM_12-TT-2013_2013
3 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Obvodný úrad Trnava Obec Drahovce, Obecný úrad
23. Február 2012
Darovacia zmluva č.02/2012
KRHZ-TT_ZM-02_2012
0,00 € Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave Obec Drahovce