Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 2/2024
2/2024
157 165,36 € UNIKO, s.r.o. Obec Drahovce
10. Júl 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
11 808,00 € AQUAMAAT spol. s r.o. Obec Drahovce
26. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2024/Drahovce
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2024/Drahovce
0,00 € Javorry n.o. Obec Drahovce
24. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 232269 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232269 08U01
0,00 € Environmentálny fond Obec Drahovce
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
3 559,50 € Mária Rusnáková Obec Drahovce
9. Máj 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
11 808,00 € AQUAMAAT spol. s r.o. Obec Drahovce
26. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2024/Drahovce
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2024/Drahovce
0,00 € Javorry n.o. Obec Drahovce
22. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122415871
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Drahovce
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení č. 03/08/03/2024/09
03/08/03/2024/09
2 419,20 € Z + M servis a.s. Obec Drahovce
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
169,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Drahovce
27. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106084/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Drahovce
19. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Obec Drahovce
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
169,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Drahovce
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
169,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Drahovce
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
169,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Drahovce
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
169,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Drahovce
6. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
9100083055
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Drahovce
6. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
9100083075
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Drahovce
6. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
9100083064
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Drahovce
22. Január 2024
Dohoda o zabezpečení pravidelnej údržby č.: 7919009663
7919009663
0,00 € Viessmann, s.r.o. Obec Drahovce