Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva zo dňa 16.05.2022
9 110,00 € Klčová Ingrid Leopoldov a Chudý Martin Drahovce Obec Drahovce
4. Máj 2022
Zmluva č. 522 026 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
522 026
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Drahovce
4. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 300032022
300032022
0,00 € CEVEO, s.r.o. Obec Drahovce
28. Február 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
92249/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Drahovce
7. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov
487/2021
5 500,00 € Úrad vlády SR Obec Drahovce
17. Máj 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001172-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001172-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Drahovce
22. Apríl 2021
Kúpna zmluva
Z20217401_Z
104 250,22 € A.En. Slovensko s.r.o. Obec Drahovce
22. Marec 2021
Kúpna zmluva
Z20215106_Z
61 986,91 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Drahovce
28. Január 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85594/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Drahovce
20. Október 2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/366-029
KRHZ-TT-VO-2020/366-029
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Drahovce
15. Júl 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
82244/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava obec Drahovce
15. November 2019
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2019/394-049
KRHZ-TT-2019/394-049
110 041,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Drahovce
20. August 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
931/2019
46 000,00 € Úrad vlády SR Obec Drahovce
3. December 2018
Kúpna zmluva
Z201851865_Z
82 999,00 € NILTEX s. r. o. Obec Drahovce
22. November 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
OU-TT_ZM_54-TR-2018_2018
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trnava Mesto Trnava
29. Október 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002810 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-002810
29 939,53 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Drahovce
24. August 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-001414-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-001414-003
29 574,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Drahovce
18. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201829657_Z
95 000,00 € STEBERG s.r.o. Obec Drahovce
22. November 2016
Z M L U V A č. 119769 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
119769 08U03
39 000,00 € Environmentálny fond Obec Drahovce
3. Február 2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-739
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-739_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Drahovce