Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Drahovce
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Drahovce
25. Máj 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
0,00 € T-MAPY s. r. o. Obec Drahovce
23. Máj 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
6 960,00 € Sibron s.r.o. Obec Drahovce
23. Máj 2022
Dodatok č. 9 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.04.2011
Dodatok č. 9 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.04.2011
0,00 € Catering Majerník s.r.o. Obec Drahovce
18. Máj 2022
Zmluva o výkone technického dozoru č. 2022/009
2022/009
10 560,00 € AQUAMAAT spol. s r. o. Obec Drahovce
16. Máj 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva zo dňa 16.05.2022
9 110,00 € Klčová Ingrid Leopoldov a Chudý Martin Drahovce Obec Drahovce
4. Máj 2022
Zmluva č. 522 026 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
522 026
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Drahovce
4. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 300032022
300032022
0,00 € CEVEO, s.r.o. Obec Drahovce
28. Február 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
92249/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Drahovce
7. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov
487/2021
5 500,00 € Úrad vlády SR Obec Drahovce
17. Máj 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001172-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001172-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Drahovce
22. Apríl 2021
Kúpna zmluva
Z20217401_Z
104 250,22 € A.En. Slovensko s.r.o. Obec Drahovce
22. Marec 2021
Kúpna zmluva
Z20215106_Z
61 986,91 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Drahovce
28. Január 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85594/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Drahovce
20. Október 2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/366-029
KRHZ-TT-VO-2020/366-029
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Drahovce
15. Júl 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
82244/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava obec Drahovce
15. November 2019
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2019/394-049
KRHZ-TT-2019/394-049
110 041,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Drahovce
20. August 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
931/2019
46 000,00 € Úrad vlády SR Obec Drahovce
3. December 2018
Kúpna zmluva
Z201851865_Z
82 999,00 € NILTEX s. r. o. Obec Drahovce
22. November 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
OU-TT_ZM_54-TR-2018_2018
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trnava Mesto Trnava