Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Zmluva č. 122267887 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Zmluva č. 122267887 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
17,06 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Drahovce
8. December 2022
Dodatok č. 10 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.4.2011
Dodatok č. 10 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.04.2011
5,20 € Catering Majerník s.r.o. Obec Drahovce
8. December 2022
Zmluva č. 122267883 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Zmluva č. 122267883 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
17,06 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Drahovce
2. December 2022
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 1020382008
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 1020382008
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Obec Drahovce
2. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.02.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.02.2022
8 679 334,24 € Skupina dodávateľov "Združenie Drahovce", hlavný člen: CEDIS s.r.o. Obec Drahovce
1. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
500,00 € Patrik Kosa Obec Drahovce
14. November 2022
Kúpna zmluva s vecným bremenom
Kúpna zmluva s vecným bremenom
1 620,00 € Kristek M. a Kristeková M. Obec Drahovce
24. Október 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
231,00 € Anton Chudý Obec Drahovce
20. Október 2022
Dohoda č. 22/06/010/53
Dohoda č. 22/06/010/53
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany Obec Drahovce
18. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby
7 113,60 € TORVEL s. r. o. Obec Drahovce
14. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO2-SC211-2020-62/69
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO2-SC211-2020-62/69
491 622,05 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Drahovce
5. Október 2022
Kúpna zmluva s vecným bremenom
Kúpna zmluva s vecným bremenom
680,00 € Bednár Milan a Stodolková Iveta Obec Drahovce
5. Október 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
640,00 € Bednár Milan a Stodolková Iveta Obec Drahovce
4. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2022/115
Doplnená
12 642,80 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Drahovce
3. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2022/115
12 642,80 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Drahovce
29. September 2022
Zmluva o dielo Spracovanie projektovej dokumentácie "Zberný dvor v obci Drahovce"
Zmluva o dielo
5 940,00 € Sibron s.r.o. Obec Drahovce
23. September 2022
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
0,00 € Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Drahovce Obec Drahovce
19. September 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
7 000,00 € Vladimir Vlasak-UNITOP Obec Drahovce
14. September 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
3100832022-R
0,00 € Pow-en a.s. Obec Drahovce
5. September 2022
Zmluva o zrušení a vyporiadaní podielového
Zmluva o zrušení a vyporiadaní podielového
0,00 € Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Drahovce Obec Drahovce