Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnej služby
Zmluva
4 320,00 € Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. Obec Drahovce
27. December 2023
Zmluva č. 1/2024/Drahovce
Zmluva
0,00 € Javorry n.o. Obec Drahovce
7. December 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.4.2011
Dodatok č. 11 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.4.2011
0,00 € Catering Majerník s.r.o. Obec Drahovce
7. December 2023
Zmluva
Zmluva
0,00 € Lindström, s.r.o. Obec Drahovce
6. December 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1020382008
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1020382008
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S Obec Drahovce
27. November 2023
Z M L U V A č. 232269 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232269 08U01
377 000,00 € Environmentálny fond Obec Drahovce
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Drahovce
30. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2021/Drahovce
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2021/Drahovce
0,00 € Javorry n.o. Obec Drahovce
26. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DDQ4-91-108
3747/2023
28 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Drahovce
25. Október 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001174-029
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001174-029_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Drahovce
20. Október 2023
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb externého projektového manažmentu
Mandátna zmluva
9 500,00 € A4A Grant, s.r.o. Obec Drahovce
20. Október 2023
Zmluva o spolupráci a poradenstve
Zmluva o spolupráci a poradenstve
8 160,00 € A4A Agency, s.r.o. Obec Drahovce
2. Október 2023
Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023/001174-029
SITB-OO2-2023/001174-029
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Drahovce
20. September 2023
Zmluva o dielo č. 20230825-1
20230825-1
6 200,04 € AMV Slovakia s.r.o. Obec Drahovce
19. September 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
49 650,86 € ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. Obec Drahovce
13. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 04.02.2022 v spojení s Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 04.02.2022 v spojení s Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2
9 342 367,92 € Skupina dodávateľov "Združenie Drahovce", hlavný člen: CEDIS s.r.o. Obec Drahovce
9. August 2023
Zmluva o dielo č. 20230803
20230803
69 770,17 € Benet Sport, s.r.o. Obec Drahovce
3. August 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
1 220,00 € Kamila Julínyová Obec Drahovce
27. Júl 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2023
KaMO-EL-4/10-100-4/2023
8 000,00 € Ministerstvo obrany SR Obec Drahovce
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
KaMO-EL-4/10-100-4/2023
8 000,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Obec Drahovce