Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
57 600,00 € Majtán Martin Obec Drahovce
17. Máj 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
19 681,61 € MIDO music productions Obec Drahovce
28. Apríl 2023
Zmluva č. 523 012 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
523012
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Drahovce
14. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 230001
230001
21 715,00 € A.B.I.E.S. s.r.o. Obec Drahovce
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci a poradenstve
Zmluva o spolupráci a poradenstve
1 920,00 € TORVEL s. r. o. Obec Drahovce
29. Marec 2023
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Drahovce
29. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Drahovce
23. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku SLOBODY ZVIERAT v Piešťanoch zo dňa 3.3.2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku SLOBODY ZVIERAT v Piešťanoch zo dňa 3.3.2023
0,00 € Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany Obec Drahovce
16. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
99442/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Drahovce
13. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0291
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Drahovce
8. Marec 2023
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
10,00 € Pekáreň Drahovce Obec Drahovce
16. Február 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
829 306,84 € UNIKO s.r.o. Obec Drahovce
10. Február 2023
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
0,00 € Slovenská správa ciest Obec Drahovce
6. Február 2023
Dodatok č. 4 ku zmluve č. A/440/05/2009 Zmluva o aktualizácii programov
Dodatok č. 4 ku zmluve č. A/440/05/2009
282,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Drahovce
6. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2019-11-25vs1 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2019-11-25vs1
198,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Drahovce
6. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-02-19vs2 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-02-19vs2
198,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Drahovce
27. Január 2023
Poistná zmluva
2408809652
30,00 € Generali poisťovňa Obec Drahovce
25. Január 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
9 000,00 € Stanoprojekt, s.r.o. Obec Drahovce
2. Január 2023
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb externého projektového manažmentu
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb externého projektového manažmentu
14 054,82 € Grant Consulting, s.r.o. Obec Drahovce
28. December 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
5 544,00 € Mgr. Július Meszároš, advokát Obec Drahovce