Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov a implementácie predpisu EÚ GDPR podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Zmluva
8 700,00 € Štandart BPPO, s.r.o. Obec Drahovce
20. Júl 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K184-222-13 zo dňa 23.10.2019
1676/2023
65 698,51 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Drahovce
20. Júl 2023
Zmluva na rok 2023
Zmluva na rok 2023
2 100,00 € Ing. Veronika Tibenská Obec Drahovce
18. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o združenej dodávke elektriny
0,00 € Pow-en a.s. Obec Drahovce
7. Júl 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K184-222-13 zo dňa 23.10.2019
1676/2023
65 698,51 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Drahovce
29. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20236440_Z
19 700,00 € Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki Obec Drahovce
29. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20236439_Z
14 799,00 € Branislav Polák TOM - line Obec Drahovce
14. Jún 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy zo dňa 30.1.2008 v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 10 k Zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy zo dňa 30.1.2008 v znení neskorších predpisov
0,00 € Spoločný úrad samosprávy Obec Drahovce
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 198092023
198092023
6 900,00 € Nadácia SPP Obec Drahovce
5. Jún 2023
Licenčná zmluva
Licenčná zmluva
360,00 € eSYST, s.r.o. Obec Drahovce
5. Jún 2023
Licenčná zmluva
Licenčná zmluva
360,00 € eSYST, s.r.o. Obec Drahovce
26. Máj 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
19 450,00 € Lajcha Ľubomír Obec Drahovce
22. Máj 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
57 600,00 € Majtán Martin Obec Drahovce
17. Máj 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
19 681,61 € MIDO music productions Obec Drahovce
28. Apríl 2023
Zmluva č. 523 012 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
523012
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Drahovce
14. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 230001
230001
21 715,00 € A.B.I.E.S. s.r.o. Obec Drahovce
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci a poradenstve
Zmluva o spolupráci a poradenstve
1 920,00 € TORVEL s. r. o. Obec Drahovce
29. Marec 2023
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Drahovce
29. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Drahovce
23. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku SLOBODY ZVIERAT v Piešťanoch zo dňa 3.3.2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku SLOBODY ZVIERAT v Piešťanoch zo dňa 3.3.2023
0,00 € Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany Obec Drahovce