Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2022
Dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy o dielo "Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce - stavebné práce" zo dňa 28.03.2022
Dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy o dielo
0,00 € JOMA Slovakia s.r.o. Obec Drahovce
14. Júl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
640,00 € Rudolf Urban a Anna Urbanová Obec Drahovce
14. Júl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
640,00 € Borovská Erika Obec Drahovce
14. Júl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
660,00 € Jozef Šoka a Ladislava Šoková Obec Drahovce
14. Júl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
1 560,00 € Róbert Černek a Alena Černeková Obec Drahovce
14. Júl 2022
Zmluva na rok 2022
Zmluva na rok 2022
2 100,00 € Ing. Veronika Tibenská Obec Drahovce
29. Jún 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
68 400,00 € PSVK, s.r.o. Obec Drahovce
15. Jún 2022
Kúpna zmluva s vecným bremenom
Kúpna zmluva s vecným bremenom
1 020,00 € Rapavá Lidvina Obec Drahovce
15. Jún 2022
Kúpna zmluva s vecným bremenom zo dňa 8.6.2022
Kúpna zmluva s vecným bremenom
840,00 € Bednárová Jana Obec Drahovce
15. Jún 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
6 060,00 € Klčová Ingrid Leopoldov a Chudý Martin Drahovce Obec Drahovce
10. Jún 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-TT-VO-2022/157-058
KRHZ-TT-VO-2022/157-058
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Drahovce
9. Jún 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0,00 € JRK Slovensko s.r.o. Obec Drahovce
9. Jún 2022
Zmluva o práve používania služby ELWIS
Zmluva o práve používania služby ELWIS
0,00 € JRK Slovensko s.r.o. Obec Drahovce
26. Máj 2022
Zmluva o zbere, preprave a likvidácii odpadových vôd zo žúmp a septikov
Zmluva o zbere, preprave a likvidácii odpadových vôd zo žúmp a septikov
0,00 € REBECCITA, s.r.o. Obec Drahovce
26. Máj 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
9 900,00 € Martin Majtán Obec Drahovce
25. Máj 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Drahovce
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Drahovce
25. Máj 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
0,00 € T-MAPY s. r. o. Obec Drahovce
23. Máj 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
6 960,00 € Sibron s.r.o. Obec Drahovce
23. Máj 2022
Dodatok č. 9 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.04.2011
Dodatok č. 9 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.04.2011
0,00 € Catering Majerník s.r.o. Obec Drahovce
18. Máj 2022
Zmluva o výkone technického dozoru č. 2022/009
2022/009
10 560,00 € AQUAMAAT spol. s r. o. Obec Drahovce