Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č.24/2024/OE/HP/1.59
15/2024
1 550,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Divinka
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
14/2024
1,00 € Slovak Parcel Service, s.r.o. Obec Divinka
19. Apríl 2024
Zmluva o sprostredkovaní a poskytovaní služieb
13/2024
96,00 € EM CARD, a.s. Obec Divinka
10. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-ZA-VO-352-007/2023
12/2024
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Divinka
4. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu neregulovaná
11/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Divinka
3. Apríl 2024
Dohoda č. 24/25/060/54
10/2024
9 418,08 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Divinka
3. Apríl 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu č. 5196062307
8/2024
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Divinka
3. Apríl 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu č.5196062308
9/2024
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Divinka
25. Marec 2024
Zmluva č. 1424143 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
6/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Divinka
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Divinka
7/2024
5 000,00 € Obecný športový klub Divinka-Lalinok Obec Divinka
25. Marec 2024
Dohoda č. 24/25/054/18 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
5/2024
339,12 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Divinka
15. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
4/2024
0,00 € NATUR-PACK, a. s. Obec Divinka
8. Marec 2024
Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 1
3/2024
740,79 € ČSOB poisťovňa, a.s. Obec Divinka
26. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105797/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Divinka
14. Február 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-352-007/2023
KRHZ-ZA-VO-352-007/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Divinka
9. Január 2024
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 9127001275
2/2024
741,96 € UNIQA poisťovňa, a.s. Obec Divinka
9. Január 2024
Združená zmluva o pripojení na poskytovanie služieb retransmisie a dátových služieb prostredníctvom káblového distribučného systému
1/2024
11,99 € TES Media, s.r.o. Obec Divinka
18. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov
66/2023
240,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Divinka
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.202/2023 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
65/2023
50 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Divinka
1. December 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 1/2023
56/2023
281,96 € Ľubica Bárdyová Obec Divinka