Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1422153
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Divinka
4. Máj 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov
10/2022
240,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Divinka
7. Apríl 2022
Zmluva o úvere č. 327/CC/22
327/CC/22
70 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Divinka
25. Február 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
92028/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Divinka
17. Február 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
86077/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Divinka
21. Február 2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-172/2020
KRHZ-ZA-VO-172/2020
107 664,00 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Divinka
24. Január 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78463/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Divinka
14. November 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002812 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-002812
Doplnená
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Divinka
20. Jún 2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-316/2018
KRHZ-ZA-316/2018
12 408,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Divinka
11. Január 2018
Nájomná zmluva - k.ú. Divinka, nájom 22/2017/DVT
7/2018-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Divinka
6. Október 2017
Z M L U V A č. 123700 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
123700 08U03
38 000,00 € Environmentálny fond Obec Divinka
24. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201735146_Z
5 350,00 € ETIKO s. r. o. Obec Divinka
23. Máj 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
59651/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Divinka
22. Marec 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
56002/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Divinka
20. Marec 2017
Kúpna zmluva
Z201711794_Z
5 300,00 € UNIKOV NITRA, s.r.o. Obec Divinka
27. Október 2016
Objednávka z Portálu produktov a služieb
53666/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Divinka
23. September 2016
Objednávka z Portálu produktov a služieb
52502/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Divinka
30. August 2016
Z M L U V A č. 114218 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
114218 08U02
76 919,00 € Environmentálny fond Obec Divinka
31. Máj 2016
Objednávka z Portálu produktov a služieb
50725/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Divinka
27. Máj 2016
Objednávka z Portálu produktov a služieb
50711/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Divinka