Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2023
Kúpna zmluva
4/2023
1 440,00 € Zdeno Mišutka Obec Divinka
28. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98949/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Divinka
31. Január 2023
Zmluva o spracovaní a vedení podvojného účtovníctva
3/2023
600,00 € Andrea Sedliaková Obec Divinka
9. Január 2023
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
2/2022
590,00 € WEBY GROUP, s.r.o. Obec Divinka
4. Január 2023
Rámcová zmluva č. 1/2022 o zbere, preprave a zneškodnení/zhodnotení komunálneho odpadu
30/2022
4 772 327,42 € T+T, a.s. Obec Divinka (Mikroregión Hričov), združenie obcí
4. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov na rok 2023
1/2023
144,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Divinka
3. Január 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
27/2022
217,50 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Divinka
3. Január 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
28/2022
217,50 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Divinka
3. Január 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
29/2022
96,94 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Divinka
30. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie podporných činnosti vo verejnom obstarávaní
26/2022
2 000,00 € JK TINA, s.r.o. Obec Divinka
23. November 2022
Zmluva o dielo
24/2022
50 400,00 € Žilina Projekt, s.r.o. Obec Divinka
22. November 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. 1
23/2022
2,40 € MK hlas, s.r.o. Obec Divinka
16. November 2022
Dohoda č. 22/25/012/8 - Aktivácia plnoletých členov domácností vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie
22/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Divinka
21. Október 2022
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb spojených s realizáciou procesov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: "Cyklistická infraštruktúra - Divinka"
20/2022
3 000,00 € EVMI, s.r.o. Obec Divinka
21. Október 2022
Zmluva o grantovom účte
19/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Divinka
11. Október 2022
Dohoda č. 22/25/010/18
22/25/010/18
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Divinka
22. September 2022
Zmluva o grantovom účte
16/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Divinka
19. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2022
14/2022
5 310,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR Obec Divinka
30. Máj 2022
Kúpna zmluva
13/2022
4 100,00 € TES Media, s.r.o. Obec Divinka
16. Máj 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
24ZSS4583975000Q
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Divinka