Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
43/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Divinka
18. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CWA8-91-108
3568/2023
31 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Divinka
5. Október 2023
Zmluva o úvere č. 02/006/23
42/2023
75 000,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Divinka
20. September 2023
Darovacia zmluva
41/2023
0,00 € Ing. Emil Molko, Mária Faltýnová, Vladimír Sobola, Dagmar Randová, Jozef Sobola, Emília Lesková, Vladimír Sobola, Miloš Faltín, Jozef Jaroš, Ing. Ľubomír Gorelčík, Božena Kubová, Mgr. Magdaléna Petrášová, Oľga Barčáková, Miroslav Čecho, Obec Divinka
20. September 2023
Darovacia zmluva
39/2023
0,00 € Radoslav Gašo, Margita Solenská Obec Divinka
20. September 2023
Darovacia zmluva
40/2023
0,00 € Zdenka Sláviková, Mgr. Zuzana Židziková, Pavla Holúbková, Peter Solenský, Mária Daníková, Pavel Solenský, Eugen Solenský, Veronika Chudá, Peter Pavlech, Jozef Kopčan, Ing. Jozef Solenský, Mária Solenská, Vojtech Blaščík Obec Divinka
19. September 2023
Dodatok č. 1 - Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 02/003/21
38/2023
11 267,71 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Divinka
12. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2023/EA/01/002
37/2023
1 818 345,24 € STRABAG s.r.o. Obec Divinka
11. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
36/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Divinka
6. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
35/2023
0,00 € KORSO Pyrolyza, s. r. o. Obec Divinka
6. September 2023
Dodatok č.1 Nájomnej zmluve zo dňa 4.7.2019
34/2023
0,00 € KORSO Pyrolyza, s. r. o. Obec Divinka
4. September 2023
Zmluva o úvere č. 902/CC/23
33/2023
100 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Divinka
31. August 2023
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri organizácii kultúrneho podujatia Staroslovanská Divinka a historický deň na hradisku
32/2023
7 000,00 € LIPOS, s.r.o. Obec Divinka
25. August 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BNA4-72-74 zo dňa 14.10.2022
2696/2023
1 804 758,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Divinka
2. August 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
31/2023
8 481,02 € KORSO Pyrolyza, s. r. o. Obec Divinka
1. August 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
30/2023
8 481,02 € KORSO Pyrolyza, s. r. o. Obec Divinka
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 32/2023/OE/HP/1.70
29/2023
2 900,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Divinka
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
28/2023
31 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Divinka
4. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 2023/EA/01/002
26/2023
0,00 € STRABAG, s.r.o. Obec Divinka
20. Jún 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-266-007/2023
KRHZ-ZA-266-007/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Divinka