Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.202/2023 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
65/2023
50 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Divinka
1. December 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 1/2023
56/2023
281,96 € Ľubica Bárdyová Obec Divinka
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 6/2023
61/2023
206,03 € Stanislav Rišo Obec Divinka
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 8/2023
63/2023
281,05 € Štefan Salaj Obec Divinka
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 9/2023
64/2023
206,03 € Marek Žilinský Obec Divinka
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 7/2023
62/2023
204,16 € Ružena Horváthová Obec Divinka
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 3/2023
58/2023
281,96 € Ľubomír Korista Obec Divinka
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 5/2023
60/2023
206,03 € Lýdia Mikurdová Obec Divinka
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 2/2023
57/2023
150,09 € Jana Hričovcová Obec Divinka
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 4/2023
59/2023
145,90 € Daniel Matejčík Obec Divinka
29. November 2023
Návrh poistnej zmluvy Biznis Plus - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
55/2023
549,82 € ČSOB poisťovňa, a.s. Obec Divinka
28. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 03464/2023-PKZO-K40039/23.00 - Obec Divinka, k.ú. Divinka, okres Žilina
54/2023
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Divinka
28. November 2023
Zmluva o spracovaní a vedení podvojného účtovníctva
53/2023
700,00 € Andrea Sedliaková Obec Divinka
27. November 2023
Návrh poistnej zmluvy poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
52/2023
357,65 € ČSOB poisťovňa, a.s. Obec Divinka
16. November 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BNA4-72-74 zo dňa 14.10.2022
51/2023
268 137,71 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Divinka
10. November 2023
Licenčná zmluva
49/2023
200,00 € eSYST, s.r.o. Obec Divinka
10. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
50/2023
10 175,58 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Divinka
3. November 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu č.5190062279
46/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Divinka
3. November 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu č.5190062280
47/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Divinka
2. November 2023
Dohoda č. 23/25/010/37
45/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Divinka