Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č. 989/2024
SITB_ZM_989-2024_2024
7 143 260,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
11. Júl 2024
Realizačná zmluva č. SVO-RVO2-2024/000713-001
SITB_ZM_SVO-RVO2-2024-000713-001_2024
14 898 000,00 € MICROCOMP-Comptersystém s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra SR
11. Júl 2024
Realizačná zmluva č. SVO-RVO2-2024/000629-008
SITB_ZM_SVO-RVO2-2024-000629-008_2024
530 400,00 € Alistiq s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
10. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. SVO-RVO1-2024/000666-003
SITB_ZM_SVO-RVO1-2024-000666-003_2024
39 687,60 € MICROCOMP-Computersystém s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra SR
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001220-005
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001220-005_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Mníšek nad Popradom
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001220-006
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001220-006_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Okrúhle
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001220-007
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001220-007_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Sečovská Polianka
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001220-008
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001220-008_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Topoľovka
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001220-009
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001220-009_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Udavské
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001220-010
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001220-010_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Ulič
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001220-011
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001220-011_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Veľký Lipník
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001222-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001222-001_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Baloň
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001222-002
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001222-002_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Červeník
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001222-003
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001222-003_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Dobrá Voda
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001222-004
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001222-004_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Horné Otrokovce
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001222-005
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001222-005_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Horné Saliby
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001222-006
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001222-006_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Kajal
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001222-007
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001222-007_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Krakovany
3. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001220-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001220-001_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Chmeľov
3. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001220-002
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001220-002_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Chminianska Nová Ves