Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24023875_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
16. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č.p.: SITB-OO2-2024/000511-035
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-000511-034_2024
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
16. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č.p.: SITB-OO2-2024/000511-012
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-000511-012_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Akadémiou Policajného zboru v Bratislave
15. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA č. VO1-2024/000245-033
SITB_ZM_VO1-2024-000245-033_2024
5 995,56 € Gratex International, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
14. Máj 2024
Dodatok 2 k Zmluve o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia
SITB_D_2_0220240048_102_00
0,00 € Slovak Telekom a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
14. Máj 2024
Dodatok 6 k Nájomnej zmluve (stožiar) - Remata – TR_BRA č. T2458/2007
SITB_D_6_0220120298_106_00
0,00 € Slovak Telekom a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
10. Máj 2024
Realizačná zmluva č.p. VO1-2024/000326-008
SITB_ZM_VO1-2024-000326-008_2024
14 922 000,00 € MICROCOMP – Computersystém s r.o. Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
6. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA č. VO2-2024/000704-003
SITB_ZM_VO2-2024-000704-003_2024
35 976,00 € Gratex International, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
2. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23927011_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
2. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23919346_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23951659_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23951674_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23951678_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23951681_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23950057_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
10. Apríl 2024
Realizačná zmluva č. VO1-2024/000721-007
SITB_ZM_VO1-2024-000721-007_2024
7 203 686,40 € Ernst & Young, s. r. o. Slovenská republika, zastúpená, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
9. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. VO2-2024/000226 – 013
SITB_ZM_VO2-2024-000226-013_2024
256 419,46 € Datacomp s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
9. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA Č. VO2-2024/000708-006
SITB_ZM_VO2-2024-000708-006_2024
118 560,00 € BATTEX, spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
4. Apríl 2024
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY č. 9/2023/MPO
SITB_ZM_SITB- 9-2023-MPO_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Okresným úradom Banská Bystrica Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
3. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. VO1-2024/000337-009
SITB_ZM_VO1-2024-000337-009_2024
16 150,00 € W-Technika group s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky