Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001222-004
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001222-004_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Horné Otrokovce
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001222-005
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001222-005_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Horné Saliby
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001222-006
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001222-006_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Kajal
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001222-007
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001222-007_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Krakovany
3. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001220-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001220-001_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Chmeľov
3. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001220-002
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001220-002_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Chminianska Nová Ves
3. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001220-012
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001220-012_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Krásny Brod
3. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001220-003
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001220-003_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Kružlov
3. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001220-004
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001220-004_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Kružlová
2. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001218-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001218-001_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Borša
2. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001218-002
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001218-002_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Streda nad Bodrogom
2. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001218-003
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001218-003_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Veľký Horeš
1. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001216-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001216-001_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Častá
1. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001216-002
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001216-002_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Jakubov
1. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001216-003
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001216-003_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Marianka
1. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001216-004
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001216-004_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Most pri Bratislave
1. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001216-005
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001216-005_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Vištuk
1. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001216-006
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001216-006_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Vysoká pri Morave
1. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001217-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001217-001_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Gemerský Jablonec
1. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001217-002
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001217-002_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Horná Ždaňa