Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001197-046
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001197-046_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Hontianske Nemce
22. Január 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001197-108
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001197-108_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Sebechleby
19. Január 2024
ZMLUVA O DIELO Č.: VO1-2023/004420
SITB_ZM_VO1-2023-004420_2024
9 974 417,20 € Aliter Technologies, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
17. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A233352046_2024
0,00 € Orange, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
17. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A233352044_2024
0,00 € Orange, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
17. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A233352043_2024
0,00 € Orange, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
17. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A233352042_2024
0,00 € Orange, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
17. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A233352012_2024
0,00 € Orange, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA č.VO1-2023/000287-013
SITB_ZM_VO1-2023-000287-013_2024
88 800,00 € GEOTECH Bratislava s. r. o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
5. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA Č. SE-VO1-2023/004854-007
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004854-007_2024
44 016,00 € Confera, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
3. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA Č. SE-VO1-2023/004905-008
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004905-008_2024
122 583,60 € Gratex International, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
21. December 2023
Dodatok 1 k zmluve o dočasnom odbere elektrickej energie DEL/365/2020/BVS
SITB_D1_DEL/365/2020/BVS
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
21. December 2023
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. ZM/2018/0367
SITB_D1_ZM_2018_0367_2023
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
29. December 2023
Zmluva o nájme pozemku č. NNO/1044/2023/BVS uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
NNO/1044/2023/BVS
2 228,21 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23199982_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
21. December 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. SE-VO1-2023/004785-006
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004785-006_2023
16 135,20 € Gratex International, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
20. December 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. SE-VO1-2023/004905-009
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004905-009_2023
4 102,80 € MICROCOMP – Computersystém s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
20. December 2023
ZMLUVA O DIELO č.: SE-VO1-2023/004618
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004618_2023
790 767,60 € AUTOCONT s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
20. December 2023
Kúpna zmluva č. SE-VO1-2023/004199-021 na „KC IV._HW“
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004199-021_2023
2 401 795,20 € Gratex International, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23139114_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)